שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

ערלה באכילת צלפים

undefined

מכון התורה והארץ

ד כסלו תשע"ב
שאלה
שלום לרב לאור המציאות שלעיתים קרובות (במיוחד באזורים מעובדים, אבל לא רק) הצלפים צומחים מחדש בכל שנה, איך אני יכול להיות בטוח שהניצנים שאני קוטף באו מצלף שכבר 3 שנים לפחות נמצא מעל פני האדמה? האם ישנה דרך לבדוק זאת?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' לעניין הצלף שאלתך היא לגבי הנצנים (קפריסין) של הצמח, שבו השו"ע פסק שיש בו ערלה, אבל כידוע הרמב"ם סובר שאין בו ערלה. וא"כ בפנינו ספק ספקא: א. האם הוא מצמח ערלה. ב. האם לפסוק כדעת הרא"ש שקפריסין אסורים או כרמב"ם שקפריסין מותרים. אפילו אם אין אנו אומרים ספק ספיקא לקולא בדאורייתא, בנידון דידן של הצלף הרי הוא גדל במקום רחוק מהעיר. וכבר נפסק ברמב"ם (מעשר שני פ"י ה"ו) ושו"ע (סי' רצד סעי' כז) שהעולה מאליו במקום טרשים פטור, ואפילו הנוטע במקום שאינו ישוב פטור, בכל המקומות הללו אין זו נטיעה המתחייבת בערלה, העולה מאליו חייב רק ברשות היחיד, כיוון שזה נחשב להיות כנטיעה, אבל במקום שאין בו יישוב או טרשים העולה מאליו פטור. לפיכך בצלף שעלה מאליו במקום שדות אין זו נטיעה ופטור מערלה, וא"כ אין לחוש לשאלה האם עברו עליו ג"ש. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il