שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

דיני שימוש בסמבוק שחור

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ד ניסן תשע"ג
שאלה
שלום וברכה, רציתי לשאול לגבי הצמח סמבוק שחור - האם נחשב כעץ או שיח לענין המתנת 3 שנות ערלה. ולגבי תו"מ - מגדל אותו במיכל לצורך שימוש בפרחים (מיבשים וחולטים) שלו עד כמה שידוע לי הפירות שלו רעילים ואם רוצים לאכלם יש להרתיחם. מהי הברכה בשימוש בפרחים ואם אוכלים את הפירות לאחר הרתחה מה הברכה. (על פי רוב מגדלים את הצמח לנוי ולגדרות נוי). ישר כח
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' לעניין סמבוק שחור, גם אני ראיתי שמגדלים אותו רק לנוי ולאחר מכן לתרופה, אבל לא למאכל אדם. על כן אין בעץ זה ערלה, כיוון שניטע לרפואה, וכמו כן משתמשים רק במים שלו, על כן נראה שאין בו ערלה ותרו"מ (רדב"ז סי' מד, עיין נטע הלולים, זרע גד אות א). אמנם עץ מאכל שניטע לנוי יש בו חובת תרו"מ וערלה (לפי חלק מהאחרונים) אבל בנידון שאין אוכלים את הפירות כלל, אין בו ערלה ותרו"מ למרות שניטע לנוי ותרופות. ואפילו אם יהיו בודדים שיגדלוהו לפירותיו בטלה דעתם, וכפי נפסק לעניין וורד שיש מעטים שאוכלים אותו. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il