שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

שאלה על ענין הנדר

undefined

רבנים שונים

כ"ז תמוז תשע"ג
שאלה
תודה רבה לכבוד הרב שליט"א. בענין מש"כ הרב שמדובר בנדר. קצת קשה היה לי מהמשנה בכריתות ( דף כז, עמוד ב): מתני’. מביאין מהקדש כשבה - שעירה, מהקדש שעירה - כשבה, ומהקדש כשבה ושעירה - תורין ובני יונה, ומהקדש תורין ובני יונה - עשירית האיפה. כיצד? הפריש לכשבה או לשעירה, העני - יביא עוף, העני - יביא עשירית האיפה; הפריש לעשירית האיפה, העשיר - יביא עוף, העשיר - יביא כשבה ושעירה. וברמב"ם (הלכות שגגות, פרק י, הלכה י): הפריש מעות לבהמה והעני יקח שתי תורים או שני בני יונה ויחלל עליהן אותם המעות ויהנה בהם, הפריש מעות לבני יונה או לתורים והעני, יביא עשירית האיפה ויחלל עליהן אותם המעות ויהנה בהן... עכ"ל. ומדוע לא הצריכו אותו להתיר נדרו, שהרי הפריש מעות לקרבן עשיר? אך שוב חשבתי שאולי החילוק הוא, דהתם התברר למפרע שאכן לא היה חייב כשיעור שהפריש וזהו מעין הקדש טעות, משא"כ הכא שלא היה מחויב להפריש אין כאן בירור של טעות למפרע. האם נראים הדברים?
תשובה
שלום וברכה, הפנת את השאלה לרב יעקב איראל שליט"א אולם, לצערי, היא עדיין לא נענתה. מאחר ועבר זמן והרב עדיין לא ענה עליה אנחנו מוציאים אותה ממאגר השאלות. בברכת התורה, WWW.Yeshiva.org.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il