שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פירות שביעית

זמני ביעור שביעית

undefined

מכון התורה והארץ

ל ניסן תשע"ה
שאלה
אחר עיון מעט בדיני ביעור לא הבנו בדיוק מהם זמני הביעור המצויינים בלוחות, הרי לא ידוע מהו זמן הביעור ויום הביעור המדוייק, האם כל כוונת הלוחות לכתוב את טווח הזמנים שבו יש ספק האם אז זמן הביעור ויש לנהוג בזמן זה כהפקר כדברי החזו"א (סדר השמיטה ה’) או הגרש"ז (מנח"ש נא יח)? בנוסף, לא מצינו בלוחות הבדלים בין האיזורים השונים עפ"י מה שהתבאר במשנה? תודה
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' א. הזמנים הם תחילת הביעור שכלה לחיה מהשדה. וכ"א יעשה כפי הוראת רבותיו בצורת הביעור. ב. כשם שמצאנו בחרובים, זיתים ותמרים שלא הלכו לפי שלש ארצות (לפי הר"ש פ"ט מ"ג, ועיין שבת הארץ פ"ז הי"א הערה 6), ויש שהוסיפו כן בענבים וגרוגרות, שכל אלו דברים יבשים המעוברים ממקום למקום, ועל כן כל ארץ ישראל אחת היא, כן גם בימינו לגבי כל הפירות כל ארץ ישראל אחת היא, ואין כל חילוק בזמנים בין ג' ארצות, ועל כן הזמן הוא אחד, ולא ראינו חיות שעוברות מארץ לארץ. וכבר ראיתי שאלה זו באמונת עתיך גליון 107 הערה 16, קחנו משם. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il