שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • עירובין

שלא להרבות בשיעור ההוצאה

undefined

כולל הלכה בית אל

י"ב אלול תשע"ה
שאלה
ראיתי בילקו"י דיני הוצאה בשבת (הלכה מט’) שכתב שבעת מלחמה שבלאו הכי מטלטלין את הנשק יכולים לקחת גם תפילין. ובסימן שז הלכה כ כתב שלא להראות בשיעור הוצאה (לגבי גבאי שרוצה לתת קבלות בשבת לאנשים שבלאו הכי מטלטלין( וזה לא סותר?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, לגבי שאלתך בדין ריבוי בהוצאה, והסתירה בין פסקי הילקוט יוסף, נראה להסביר את הדברים כך: מה שכתב לגבי חייל היכול לצאת עם התפילין יחד עם הנשק אף על פי שיש בזה ריבוי בהוצאה (שלרוב השיטות הוא איסור מדרבנן) – כיוון שזה לצורך קיום מצוות הנחת תפילין שהיא מצווה מדאורייתא כתב שמותר. (וזה ע"פ פסקו של שו"ת חלקת יעקב חלק א סימן מו ע"ש). מאידך, ביחס לחלוקת קבלות לתורמים שבכל מקרה מטלטלים באיסור, אסור לגבאי לתת להם קבלה כיוון שאיסור ריבוי בשיעור ההוצאה עומד בעינו (אין שם את ההיתר של צורך מצווה כמו בתפילין). הרב דביר טובי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il