שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

חובת מניין בברית מילה

undefined

הרב רואי מרגלית

י טבת תשס"ה
שאלה
האם יש חובה לקיים את הברית במניין או שאפשר לקיימה בנוכחות מצומצמת יותר?
תשובה
כתב השו"ע ביו"ד סימן רס"ה "היכא שאפשר לעשות מילה בעשרה - עבדינן, והיכא שאי אפשר - עבדינן בפחות מעשרה". שני טעמים נאמרו בדבר: א. בספר מטה משה כתב כיון שהתינוק יצא כביכול מבית האסורים אנו מודים לה' במעמד של עשרה ולכן אומרים בברית: הודו לה' כי טוב וכו'". ב. בפרקי דר' אליעזר כתוב שכל ברית ועדות שכרת ה' עם ישראל היתה בעשרה וכאן כביכול העשרה מעידים על האב שמל את בנו. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il