ספר ויקרא

גודל טקסט

אריה מינקובשיחת מוצ"ש - שידור חי
שיחת מוצש"ק ויקרא - זכור תשפ"ב | הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ויקישיבה - ספר ויקרא

ספר ויקרא הוא השלישי מחמשה חומשי תורה, והקצר ביותר מביניהם. מכונה גם "תורת כהנים", כיון שהוא כולל את רוב דיני המקדש והקרבנות. ספר ויקרא כולל בעיקר ציוויים ומעט מאוד סיפורים.
עוד...
x
 • יהודי שומר חוק
  "בחוקותי", "חוק" זה מלשון חקוק, אלו מצוות שחקוקות בתורה, היסודות של התורה, המאור שתורה. רוב ם ישראל נמצא עדיין בגלות כי הם לא מבינים את מעלת הארץ. מדינת ישראל היא המדינה המובילה בעולם בתחומים רבים.
 • הביטחון בה' והשפע האלוקי
  האדם צריך לדעת שהכל מגיע מה', ואף שנדרש מהאדם להתאמץ ולפעול כפי יכולתו, ביטחון בה' יביא לו ברכה. "אשרי אדם מפחד תמיד" בדברי תורה, בעבודת ה' המוטלת עליו. האדם צריך תמיד להשתדל ככל יכולתו. אך בדברים שאינם תלויים באדם, עליו לבטוח בה'.
 • העמק דבר פרשת בהר- בחוקותי חלק ב'
  חידוש הנצי"ב שהשכר על שמירת המצוות הנו טבעי ולא כגמול, השכר והעונש אינן יוצאים מהקב"ה אלא הנם תוצאות מעשי האדם! תשובה הנה כרפואה ולא מחילה על העבירות. יהודי שמקיים את המצוות מקבל שכר גם על כך שמקיים את העולם מלבד על קיום עצם המצווה לעומת גוי שמקיים שכר על קיום המצווה בלבד. הסברו של הנצי"ב כיצד כ"ז קשור לפרשת בחוקותי?
 • העמק דבר פרשת בהר- בחוקותי חלק א'
  באורו של הנצי"ב למילים חוקות ומשפטים, ושמירה ועשייה כאשר החוקים כתובים בתחילת הפסוק. שאלת הנצי"ב מדוע התורה טרחה להזכיר באופן מיוחד את שמירת התורה בתוך פרשת השמיטה והיובל? ותשובתו. הסבר הנצי"ב לשאלה "מה נאכל בשנת השמיטה? חידושו של הנצי"ב שהסבר הפסוק "וכי תאמרו בשנה ה7 מה נאכל בשנה השמינית הן לא נזרע ב7 וא"כ לא נאסןף בשנה ה8?
 • אהבת הקב"ה לישראל
  הפסוק אומר "ולא תגעל נפשי אתכם" אפ' כשלא ראויים הקב"ה לא יגעל את עמ"י. אדם שמתקרב לקב"ה , הקב"ה שוכן בתוכו, גילוי הקב"ה בעולם היא תוצאה של הכלים שהאדם מכין.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;