אבטולמוס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אבטולמוס היה תנא בדור השלישי.

היה רבו של רבי יוסי בן חלפתא (בבלי עירובין לו א), שמסר פעמיים את עדותו של אבטולמוס משום חמישה זקנים (משנה עירובין ג ד; תוספתא שביעית ד כא).

יתכן כי הוא אבטולמוס ב"ר ראובן, שהותר לו להסתפר "קומי" (תספורת שנהגו בה הגוים) מפני שהיה מקורב למלכות (בבלי בבא קמא ג א).