רבי אלעזר ברבי שמעון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אלעזר ברבי שמעון הוא בנו של רבי שמעון בר יוחאי

תורתו[edit]

ז}} רבי אלעזר ברבי שמעון מעניש, תקיף

  • מחי רבי אלעזר ומסי רבי שמעון שבת לג:.
  • תופס גנבים ומוסרם למלכות בבא מציעא פג:.
  • כמה מכוער אדם זה, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך תענית כ:.
  • בנו של רבי שמעון בר יוחאי - שגם הוא מעניש - ולמד עימו י"ג שנה במערה שבת לג:.