רבי חלפתא

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רבי חלפתא היה תנא בדור השני, אביו של רבי יוסי בן חלפתא. חי בציפורי (בבלי ראש השנה כז א).

חברו היה רבי יוחנן בן נורי, עימו דן בהלכה ושוחח, ומשיחותיהם ניכר כי גם רבי עקיבא היה חברם (תוספתא בבא בתרא ב י; תוספתא כלים בבא מציעא א ה). כמו כן, היה חברו של רבי חנניה בן תרדיון, ויחד עמו סדר את התפילה בתענית (משנה תענית ב ה; תוספתא תענית א). פעם, כשהגע רבן גמליאל דיבנה לטבריה, סיפר לו רבי חלפתא על שראה את סבו רבן גמליאל הזקן עומד על גבי מעלה בהר הבית, לפני החורבן (בבלי שבת קטו א). כמו כן, אונ מוצאים כי הלך עם רבי אלעזר בן מתיא ורבי חנניא בן חכינאי לראות את האבנים שהקים יהושע בנהר הירדן.

כנראה היה תלמידו של רבי אלעזר בן עזריה שהיה בציפורי, שכן אנו מוצאים שישב לפניו עם רבי חוצפית המתורגמן ורבי ישבב הסופר (תוספתא כלים בבא בתרא ב ב).

מתורתו לא נשאר לנו דבר, חוץ מכמה מימרות שאמר בנו רבי יוסי בשמו.