רבי ישבב הסופר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי ישבב הסופר היה תנא בדור השלישי, מעשרת הרוגי מלכות

מהנהגותיו[edit]

לפי המובא בירושלמי (ירושלמי פאה א) חילק כל רכושו לעניים ולפי הבבלי רצה לחלק ולא נתנו לו בגלל תקנות אושא שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש.

מתורתו[edit]

  • "רבי ישבב בשם רבי שמואל בר נחמני: אתה מוצא בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו "נעשה ונשמע" נתן להם מזיו השכינה שנאמר: 'ויצא לך שם בגוים' וכיון שאמרו 'אלה אלהיך' נעשו שונאים להקב"ה הוא שנאמר 'ועוז פניו ישונא' אף הקב"ה שינה עליהם 'אכן כאדם תמותון' " (ילקוט שמעוני קהלת פרק ח)