אדמון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדמון בן גדאי היה תנא בתקופת הזוגות (לפי "ספר יוחסין" ו"סדר הדורות"; אולם יש המשייכים אותו לדור הראשון של התנאים), הגדול מבין שלושת "דייני הגזירות" בירושלים בתקופה שלפני חורבן בית המקדש השני.

אדמון חולק על חכמים בשבע מחלוקות (מובאות במשנה כתובות יג משניות ג-ט). על שלוש מהמחלוקות הללו אומר רבן גמליאל: "רואה אני את דברי אדמון". באחת המחלוקות השתמש אדמון בביטוי "לפי שאני זכר הפסדתי?".

יש סבורים כי שני השמות, אדמון וגדאי, הם כינויים של חשיבותו ומעלתו, שנחשב בברייתא הראשון והחשוב בין שלושה הדיינים: 'אדמון' פירושו ביוונית יודע ומנוסה, ו'בן גדאי' פירושו ביוונית זקן ונכבד (אנציקלופדיה לתארי כבוד בישראל, ערך אדמון בן גדאי).