רבי אלעזר חסמא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אלעזר חסמא היה תנא בדור השלישי, מחכמי יבנה. תלמידו של רבי עקיבא.

מלבד חכמתו בתורה, היה חכם גם בחשבונות, אך למרות זאת חי חיי צער ודוחק, כפי שאמר רבי יהושע לרבן גמליאל כי רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא יודעים לחשב כמה טיפות יש בי ואין להם לחם לאכול ובגד ללבוש, ונתן ר"ג דעתו להושיבם בראש (בבלי הוריות י א), ונתן להם תפקיד בישיבתו ביבנה (ספרי דברים טז).

על אך שהיה חכם בחשבונות, אמר משנה אבות ג יח: "קינין ופתחי נדה- הן הן גופי הלכות. תקופות וגמטריאות- פרפראות לחכמה".

שמו "חסמא" ניתן לו על שם שפעם אחת בא למקום אחד, אמרו לו לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה ולא ידע. אמרו: זה הוא רבי אלעזר שהכל משתבחין בו? לחיםם קוראים לו רבי. התכרכמו פניו והלך לו אצל רבי עקיבא רבו. אמר לו: למה פניך חולניות? ספר לו את המעשה, ולמדו רבי עקיבא. לאחר זמן מה הלך לאותו מקום, אמרו לו: פרוס על שמע- פרס, עבור לפני התיבה- עבר. אמרו: נתחסם (כלומר:התחזק) רבי אלעזר וקראו לו רבי אלעזר חסמא (ויקרא רבה כג ד).