רבי חוצפית המתורגמן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי חוצפית המתורגמן היה תנא בדור השלישי, מעשרת הרוגי מלכות. היה המתורגמן של נשיא הסנהדרין רבן גמליאל דיבנה והיה בקיא בשבעים לשון (דרוש מקור).

עליו אמר רבי עקיבא: "יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך" מפני היה לו קול נעים ובשעה שהיה דורש היו כולם באים לשמוע וכך היה מקרב לבבות.

כשיצאה גזירת רומי להריגת עשרה חכמים הלך והסתתר בציפורי יחד עם רבי ישבב הסופר.

בזמן שנתפס ביקש שיאריכו את ימיו בעוד יום, וכשנשאל מה ההבדל אם ימות היום או מחר, השיב ואמר: חפץ אני לחיות בעוד יום על מנת לקרוא עוד פעם אחת קריאת שמע של שחרית וערבית. כאשר שמע זאת המלך כעס ואמר, אתם עדיין דבקים באלוהיכם שאינו יכול להצילכם מידי? ציווה לסוקלו באבנים, והשליכו את לשונו לאשפה.