Difference between revisions of "קטגוריה:אפיזודות תלמודיות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
 
הקטגוריה ''אפיזודות תלמודיות'' מתייחסת למעשים בעלי הקשר הלכתי או רעיוני, שמובאים בגמרא.
 
הקטגוריה ''אפיזודות תלמודיות'' מתייחסת למעשים בעלי הקשר הלכתי או רעיוני, שמובאים בגמרא.
  
<big>"...הדברים הכתובים הם העיקר, וצריך הדן דין או המורה הוראה לשקול אותם לפי כל מעשה ומעשה הבא לפניו, ולהקיש את הדין לדומה לו ולהוציא ענפים מן העיקרים ההם. ולא נכתבו המעשיות המרובות הכוללות מקצת דינים בתלמוד חנם, וגם לא שיעשה הדין בענין ההוא לפי מה שנזכר שם, אלא כדי שיסגל החכם, בשמעו אותם הרבה פעמים, כח של שקול דעת ודרך טובה בהוראה למעשה".</big>  - שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם, סימן צז.
+
<big>"...הדברים הכתובים הם העיקר, וצריך הדן דין או המורה הוראה לשקול אותם לפי כל מעשה ומעשה הבא לפניו, ולהקיש את הדין לדומה לו ולהוציא ענפים מן העיקרים ההם. '''ולא נכתבו המעשיות המרובות הכוללות מקצת דינים בתלמוד חנם''', וגם לא שיעשה הדין בענין ההוא לפי מה שנזכר שם, '''אלא כדי שיסגל החכם, בשמעו אותם הרבה פעמים, כח של שקול דעת ודרך טובה בהוראה למעשה'''".</big>  - שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם, סימן צז.
  
 
[[קטגוריה: גדולי וחכמי ישראל]]
 
[[קטגוריה: גדולי וחכמי ישראל]]

Latest revision as of 15:26, 9 August 2016

הקטגוריה אפיזודות תלמודיות מתייחסת למעשים בעלי הקשר הלכתי או רעיוני, שמובאים בגמרא.

"...הדברים הכתובים הם העיקר, וצריך הדן דין או המורה הוראה לשקול אותם לפי כל מעשה ומעשה הבא לפניו, ולהקיש את הדין לדומה לו ולהוציא ענפים מן העיקרים ההם. ולא נכתבו המעשיות המרובות הכוללות מקצת דינים בתלמוד חנם, וגם לא שיעשה הדין בענין ההוא לפי מה שנזכר שם, אלא כדי שיסגל החכם, בשמעו אותם הרבה פעמים, כח של שקול דעת ודרך טובה בהוראה למעשה". - שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם, סימן צז.

Pages in category "אפיזודות תלמודיות"

The following 52 pages are in this category, out of 52 total.