שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת כהנים

הבטה על הכהנים בשעת ברכה

undefined

הרב רואי מרגלית

כ"ב טבת תשס"ה
שאלה
האם בברכת כהנים יש להביט לכיוונם. האם ממש לראות כיצד הם נושאים את כפיהם, או עדיף לעצום עיניים?
תשובה
כתב השו"ע בסימן קכ"ח סעיף כ"ג: "והעם יכוונו לברכה ויהיו פניהם כנגד פני הכהנים ולא יסתכלו בהם הגה: ...ויש מקומות שנהגו שידיהם בפנים מן הטלית שלא יסתכלו העם בהם". כתב המשנב"ר: רוצה לומר, לא בפני הכהנים ולא בידיהם, והטעם הוא גם כן כדי שלא יסיחו דעתם מהברכה, ואם כן כל שכן שלא יסתכלו במקום אחר. ומדינא אינו אסור אלא בהסתכלות מרובה שיכול לבוא לידי הסח הדעת, אבל ראיה קצת שרי, דדוקא בזמן המקדש שהיו מברכין בשם המפורש והשכינה היתה שורה על ידיהם, היה אסור אפילו ראיה קצת, מה שאין כן בזמן הזה. ומכל מקום נוהגין גם עכשיו זכר למקדש שלא להביט בהם כלל. ובדרכי משה מוסיף שגם העם נוהגין לכסות פניהם בטלית כדי שלא יוכלו להסתכל בידי הכהנים. כתב כף החיים: ע"פ הזוהר גם בזמננו יש להיזהר שלא להסתכל על ידיהם מפני כבוד השכינה שהאצבעות רומזות אל שם קדוש. ולפי זה גם לכהנים אין להסתכל על ידיהם מטעם זה. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il