ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אכילת דגים עם חלב, גבינה, חמאה | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ה תמוז תשע"ו

אכילת דגים עם חלב, גבינה, חמאה


הרב יצחק בן יוסף

שאלה:
האם מותר לאכול גבינה עם דגים,?

תשובה:
אכילת דגים עם חלב,גבינה או חמאה

א. איסור גבינה עם בשר – הוזכר לראשונה על יד הרב יוסף קארו זצ"ל בספרו הבית יוסף, כתב הרמ"א שם "ולא ראיתי מימי נזהרים בזה"
וזוהי טעות דפוס והיה צריך לכתוב בשר בחלב. וכך כתבו פוסקים רבים להתיר. (פר"ח, ט"ז, מג"א, החיד"א, פתחי תשובה, זבחי צדק נטה גם להקל)
ב. המקורות בתלמוד מראים שמותר שאכלו דגים עם גבינה. ( פסחים עו,ב. חולין קיא,ב) ואין מקור אחד לאיסור דגים עם בשר..
ג. גם השולחן ערוך כתב להתיר שכתב: "עוף בחלב אסור מדרבנן ,אבל דגים וחגבים אינם אסורים אין בהם איסור (בחלב) אפילו מדרבנן. (פז,ג).
ד. רוב רובם של הפוסקים הספרדים כתבו המנהג האוסר דגים וחלב(כנה"ג, כה"ח, בא"ח, פחד יצחק, בית לחם יהודה) ויש העידו בשם הרופאים שיש בכך סכנה. אך רבים מהם התירו דגים עם חמאה.
ה. יש שרצו להסביר כמו שבהמה שהיא מהיבשה והדגים מהים ולכן תערובתם מביאה ליד סכנה. כך החלב היוצא מהבהמה מזיק באכילת תערובתו.
ו. גם האוסרים דגים בגבינה מתירים דגים בחמאה. (זבחי צדק)
ולא מצריכים לטעום משהו בין אכילת דגים לגבינה.
ז. הספרדים הסומכים על החיד"א וסיעתו להתיר גם דגים בגבינה יש להם על מי שיסמכו ובמיוחד שהשולחן ערוך לא כתב זאת בשולחן ערוך.
ח. דגים וגבינה שהתערבבו מותר לאוכלם בדיעבד גם לדעת האוסרים, כיוון שיסוד האיסור חלש לכן מתירים בדיעבד.
ט. מסעדות חלביות ברמת מהדרין של הרבנות מגישות דגים עם גבינה לנוהגים היתר.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il