שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שירת נשים

שיר משפחתי באירוע

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ז תמוז תשע"ו
שאלה
שלום רב, תודה על הקדשת זמנו של הרב. בשעה טובה בני יכנס למצוות בעוד מספר שבועות. היינו רוצים להקליט לו סרטון כשבסרטון ישמע ברקע שיר נחמד שחיברנו על הבן. הסרטון של השיר יוקלט באולפן מקצועי. השאלה שלי- האם מותר לי כאמו של הילד לשיר יחד עם שאר המשפחה באולפן להקלטת השיר? בני המשפחה שאמורים שיר הם: בעלי ושלושה ילדים צעירים (בני 10, 7, 5). השאלה שלי האם אני יכולה להצטרף ולשיר עימם. בסרטון שיוקרן בבר מצווה לא יראו אותי שרה אלא רק ישמעו את השירה המשותפת על רקע הסרטון שיוקרן. בעל האולפן שיקליט את הסרטון ישמע את כולנו שרים יחד. אשמח להכוונתך.
תשובה
שלום אפתח בברכת מזל טוב וכשם שזכיתם להכניסו למצוות כן תזכו לראות בחופתו בעז"ה. לכתחילה נכון שלא ישמע קול של אישה בפני אנשים זרים גם אם היא שרה בתוך קבוצת אנשים. כך ראוי ונכון לנהוג ואף להסביר זאת לילד שאמא לא מצטרפת לשיר למרות אהבתה הגדולה אליך כדי לשמור על גדרי הצניעות ביום מרומם זה שבו אתה נכנס לעול המצוות. אם קולך לא ישמע ויהיה נמוך יותר משאר הקולות ולא יהיה ניכר בין שאר הקולות ניתן להקל ולהשמיע את ההקלטה בפני הקהל. (פתרון זה לא יועיל בפני המקליט באולפן אם הוא נוכח בשעת ההקלטה ושומע את קולך). מקורות והרחבה: בגמרא ברכות (דף כד/א) מובאים דברי שמואל "קול באשה ערווה". וביארו המפרשים (משנ"ב סי' ע"ה ס"ק י"ז בית שמואל אבה"ע סי' כ"א ס"ק ד') שאין הכוונה לדיבור אלא לזמר, שירה באופן כללי חושפת את מעמקי הנפש יותר מאשר דיבור רגיל, ודווקא מתוך הצד העמוק של קול השירה הדגישו חז"ל שקול ישמע במקום הרצוי והראוי בחיק המשפחה ואין מקום לקול פנימי להופיע בחוץ בפני אנשים זרים. על האיש קיים איסור לשמוע קול אישה ששרה והאישה מחוייבת אף היא לא לשיר בפני אנשים זרים. חשוב להדגיש שנושא זה הוא הלכתי ולא שייך לתחום המידות או ההנהגות הרצויות בין בני אדם. הלכות אלו נפסקו ברמב"ם (הלכ´ איסורי ביאה פכ"א ה"ב), ובשולחן ערוך (אה"ע כא, א). מספר קולות ביחד- כאשר קבוצה שיש בה גברים ונשים שרים ביחד: בתשובות שרידי אש (ח"א סימן ע"ז) מובא שבאופן כללי ברור שלדעת רוב רובם של הפוסקים הדבר אסור, משום שאין הבדל בין שמיעה של קבוצת בנות לבין שמיעת בת אחת, שהרי אמרו חכמים (מגילה כא, ב), שקול שחביב על האדם ניתן לשומעו גם בין קולות רבים, וממילא זה שקבוצה שלימה שרה ביחד, אינו מבטל את שירתה של כל אחת ואחת מהבנות, ושמיעת שירתן אסורה. אלא שהוסיף הרב וינברג שבבואו לגרמניה ראה שגם בבתי החרדים מזמרים האנשים והנשים ביחד שירי שבת. וכששאל היאך הם נוהגים כך, ענו לו שכך הורו להקל הגאון הצדיק רבי עזריאל הילדסהיימר וכן הרש"ר הירש. ואם כן ראוי לחפש את טעם ההיתר שלהם. ואולי הוא מפני שהם פסקו כדעת כמה מגדולי הראשונים שסוברים שהאיסור לשמוע קול של אישה הוא רק כאשר מתכוונים להנות מקולה, אבל כשאין כוונה כזו, אין איסור. שמיעת שירה של נשים ברדיו וכדו' שלוש דעות נאמרו בזה: א. שו"ת חלקת יעקב (סי' ס"ד) – אוסר גם שמיעת קול אשה ברדיו או בקלטת. הסברו הוא שעצם שמיעת קול אישה זרה אסורה. ב. שו"ת מהר"ם שיק (אבה"ע סי' נ"ג)- האיסור של קול באשה ערוה שייך רק ברואה את פניה או יודעה ומכירה...אבל באינו רואה אותה בפניה ואינו מכירה אין חשש כלל כי קול היכול לגרום להרהורי עבירה זה רק קול מוכר. ג. ספר מטה משה (ח"א אות צ"ח) - קול באשה ערוה אף על גב שאינו רואה אותה כיון שהרהור קיים ואסור לקרות ק"ש כנגדה. לדבריו ההרהור האסור הנגרם משמיעת הקול, איננו ההרהור בעצם הקול כי אם הרהור של פועל יוצא מתוך גרירת הסתכלות בדמותה של האשה. ולכן אסר רק כשהיא בעצמה עומדת לפניו. הציץ אליעזר (חלק ה' סי' ב') הביא טעם נוסף להתיר לשמוע דרך הרדיו. הקול העובר דרך הרדיו הוא לא קול הזמרת אל זרם חשמל (גלי רדיו) מעובד גם המתירים התירו במקום שאי אפשר להימנע משמיעת השירה. בהצלחה ושוב ברכת מזל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il