שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • רב ותלמיד

דבקות בצדיק

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ט תשרי תשע"ז
שאלה
האם יש עניין להיות חסיד של רב, להידבק בו ולעשות ממנו דמות מוערצת? האם לא עדיף להיות חסיד של ה’ ישירות, במקום לנהור אחרי רבנים ואדמו"רים? תודה רבה!
תשובה
לשואל שלום, בהלכות שמיטה ויובל (סוף פרק יג) כתב הרמב"ם, שכל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלקים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. מכאן אנו למדים על גודל מעלתם של תלמידי החכמים. עם זאת, מובן שמדובר ביחידי סגולה המגיעים לדרגות רמות אלו, ואף כלפיהם, מובן הדבר שאין לעבוד להם ולהשתחוות להם ח"ו. אנו עבדי ה' ולא עבדים לעבדים, אלא שתלמידי החכמים משמשים עבורנו צינור שדרכו אנו מסוגלים להגיע לדרגות גבוהות יותר בעבודת ה'. ולוואי ונזכה. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il