ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מודעה שפורסמה ביום כיפור - הנאה ממעשה שבת | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ו תשרי תשע"ז

מודעה שפורסמה ביום כיפור - הנאה ממעשה שבת


הרב חיים שרייבר

שאלה:
ב"ה
שלום לכבוד הרב ושנה טובה!
ישנו אתר בשם "אגורה" שדרכו אנשים מוסרים דברים ללא קבלת תמורה.
במוצאי יום כיפור- יותר משעתיים לאחר החג ראיתי שמישהו פרסם משהו שאני צריכה ויכול לחסוך לי כ-400 שקל.
הבעיה-בדקתי ונראה שפרסמו את המודעה ביום כיפור בשעה 17:18.
האם מותר לי לקבל את הדברים או אסור משום שפורסמם ביום כיפור ובעצם עשו עבירה?
תודה רבה ושנה מבורכת.

תשובה:
שלום
מבחינה הלכתית ניתן לקנות או לקבל דברים מאתר זה. אך מכל מקום ראוי לבעל נפש להחמיר שלא ליהנות מכיון שקניה זו באה על ידי מעשה איסור.
הרחבה ומקורות:
אסור ליהנות בשבת ממלאכה דאורייתא שנעשתה בשבת בין אם נעשתה בשוגג ובין אם נעשתה במזיד (יש אומרים שהמלאכה שנעשתה בשוגג מותר ליהנות ממנה בשבת ויש אומרים שבשעת הדחק אפשר לסמוך עליהם). העושה מלאכה בשבת בשגגה מותר לו ולכל ישראל ליהנות ממנה מיד במוצאי שבת, ואם עשה את המלאכה במזיד אסור לו ליהנות ממנה לעולם ולאחרים מותר ליהנות ממנה במוצאי שבת.
מלאכה שאיסורה מדברי חכמים כאשר עשו אותה בשוגג מותר ליהנות ממנה בשבת ואם היא נעשתה במזיד דינה כדין מלאכה שאסורה מהתורה ורק במוצאי שבת מותר ליהנות ממנה (שו"ע סי' שי"ח סע' א', משנה ברורה ס"ק ג',ה', ז' ובביאור הלכה שם)
אדם חילוני שבדרך כלל יודע שיש בשבת חובת שביתה ממלאכות אלא שאינו מכיר את פרטיהן ודקדוקיהן מוגדר כשוגג. (פסקי תשובות סי' שי"ח אות ט"ו).
כתיבה במחשב בשבת - בדברי הרמב"ם והמשנה ברורה (סי' ש"מ ס'"ק כ"ב) מפורש כי אין חיוב כותב ומוחק מדאורייתא, אלא אם כן כתב בדבר המתקיים ועל דבר המתקיים "אבל איסור דרבנן יש אפילו כתב בדבר שאינו עומד על דבר שאינו עומד, וכן לענין מחיקה". יש לברר האם כתיבה במחשב בשבת אסורה מהתורה או מדרבנן. הפוסקים נחלקו בשאלה זו. בשו"ת שבט הלוי (חלק ו' סי' ל"ז) כתב שבכתיבה במחשב חייב משום מלאכת כותב מהתורה, כי הכתב נחשב כתב מתקיים, ואין זה נחשב גרמא - שכן זוהי צורת הכתיבה הנדרשת במחשב ונתקיימה 'מלאכת מחשבת' בשבת. אולם לעומתו, בספר נשמת אברהם (סי' ש"מ סע' ד' ס"ק ו' מספר 11) הביא את דעתם של הגרש"ז אויערבך והגר"ע יוסף (שו"ת יביע אומר חלק ח' סי' מ"ח) הסבורים כי אין איסור כתיבה מדאורייתא בכתיבה במחשב, מכיון שאין זה נחשב לכתב המתקיים. אמנם מאידך, לדעת הגרש"ז בכתיבה על דיסק יש לחשוש לאיסור דאורייתא של בונה כי עושה בכך כלי. במחלוקת זו, אם בכתיבה על המחשב בשבת יש איסור כותב או בונה מהתורה או מדרבנן, יש נפקא מינה לבירור השאלות האם בקניית מוצרים באתר באינטרנט יש איסור משום מקח וממכר בשבת, והאם בעלי האתר עובר על איסור 'לפני עור לא תתן מכשול' או 'מסייע לעוברי עבירה', בהכשלת הגולשים לאתר שלו הפתוח בשבת, וכן בהלכות הנאה ממעשה שבת.
מעבר לדיון ההלכתי מוטל על כל אחד כפי יכולתו להעלות את רמת המודעות לקדושת השבת ומועדי ישראל, ולכן אם נמנע כולנו מסיוע והנאה מחילולי שבת, קדושת השבת תופיע באופן גלוי יותר ברשות הרבים, וכולנו נרויח יותר קדושה ויותר מנוחה בימים קדושים ונהדרים אלו.
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il