שאל את הרב

  • הלכה
  • אמבטיה ובית הכסא

הרהור בדברי תורה בשירותים

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ח טבת תשע"ז
שאלה
לרב שלום, קשה לי שלא להרהר בסוגיה בשירותים, ולפעמים אף מדברים איתי שאני בשירותים, מה אעשה?
תשובה
בגמרא במסכת זבחים (קב,ב) מובאים דברי רבא שלמד מרבי אלעזר ברבי שמעון שהיה בבית הכנסת - הגמרא עסקה שם בדיני כהן טבול יום, האם זכאי לחלק ממנחה, חטאת,ושלמים, ושואלת הגמרא והרי אסור להרהר בדברי תורה מתרצת הגמ' אונס שאני. ולא היה יכול להסיח דעתו ממנה. הדרישה הסביר שגם דיבר בבית הכיסא וגם זה היה באונס. אך מובא בברכי יוסף שרבי אלעזר ברבי שמעון לא דיבר בשירותים אלא אחרי שיצא, וכך גם נראה ממהלך הגמרא ששואת כיצד מותר להרהר בבית הכיסא ולא נשאלה השאלה לגבי דיבור בבית הכיסא שהרי בדיבור אין אונס. ויכול לשלוט שלא ידבר רואים כאן את חביבותם וחיבורם לתורה שקשה היה לו להתנתק מלימודו אפילו לדקות ספורות. לכן צריך להשתדל לחשוב בענייני ביתו וצרכיו החומריים, ובוודאי ימנע מלדבר. אך שלא נכנס להתפנות מותר לדבר בשירותים ובמיוחד בשירותים שלנו שהם נקיים שרבים הפוסקים הסוברים שאין בהם רוח רעה. ( זבחים קב,ב. שולחן ערוך פה,ב. שו"ע ג,ב ונושאי כלים)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il