ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

דעת הרב לגבי טיעונים מסוימים נגד העלייה להר הבית | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ט"ז שבט תשע"ז

דעת הרב לגבי טיעונים מסוימים נגד העלייה להר הבית


הרה"ג דוב ליאור

שאלה:
1. מה דעת הרב על הטענה שנשמעת שמצוות "עבדהו במקדשו" מתקיימת היום בכותל המערבי ממנו "לא זזה שכינה"? הבנתי שבכלל ה"כותל המערבי" בו המקור להלן עוסק הוא לא הכותל המערבי של היום?
פירוט הטענה:
"לכאורה יש היום עניין כזה בכותל שהוא המקום שממנו לא זזה שכינה. כך כתוב בכל ספרי הקבלה. היום כל השפע מגיע דרך הכותל המערבי, מקובל בידינו מחז"ל ועד לאחרונים שלאחר החורבן השכינה גלתה ומקום התפילה הראוי ביותר הוא הכותל המערבי. הדגש במדרשים ובספרים הוא לא שהקדושה נוסעת משום שהתרגלו להתפלל שם, אלא להיפך- זהו המקום היחיד שהקב"ה קבע שבו השכינה שורה לאחר שגלתה, כמו בקודש הקודשים בזמן הבית, ומשם מגיע השפע לכל המקומות כולל להר הבית העובדה שהתרגלו להתפלל שם היא לא הסיבה אלא ההוכחה למה שנאמר. הקדושה בהר הבית היא מאוד נסתרת בינתיים."
2. מה דעת הרב על הטענה הבאה?
סברת ה’ציץ אליעזר’- "כולם בחזקת זבין":
בציץ אליעזר כתב : "עוד זאת כותב בספר חזון נחום שם דבכלל אנו מחזיקים עצמינו כזבין וצריכים לספור ז’ נקיים ולטבול ולהעריב ואין הכל בקיאין בכך ולכך אמרו הקדמונים ז"ל הבה נתחכמה למנוע מלכת במסילה (=בתוך הר הבית) הזאת. ואין תימה על זה שהרי כתבו התוס’ פ"ק דשבת גבי שישה ספיקות, שגזרו על עמי הארץ שיהו כזבין לכל דבריהם וכיון שאנו בזמן הזה אין אנו נזהרים בטומאה וטהרה ואין אנו בקיאין בזה הרי אנו כעמי הארץ שלהם ויש לנו דין זבין... ויוצא לנו איפוא דלפי זה אין בזמננו אליבא דכולי עלמא דרך של טהרה שיוכלו להכנס לשטח הר הבית, וגם אם יטבלו במים חיים הרי צריכים לזה גם ספירת ז’ נקיים, ומכיון שאין הכל בקיאים בכך אין בכלל להתיר"
כלומר, מאחר ולא בקיאים מספיק בדיני הכנה לעלייה, כולנו מוחזקים כעמי הארץ לעניין זה, וידוע שדין עם הארץ הוא כדין זב- ועל כן כל הדיון לא שייך שכן היום בכל מקרה אין דרך לעלות בטהרה. נראה שדבריו בנויים על דברי הגמרא בברכות : "ת"ר: איזהו עם הארץ?... אחרים אומרים: אפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ. אמר רב הונא: הלכה כאחרים". ברור שאין לנו שום מסורת כיצד בפועל הרחיקו עצמם מחשש טומאה, ויכול להיות שאנחנו נחשבים כעמי הארץ שלהם שיש להם דין זבים וכאמור לעיל אין דרך לעלות בטהרה כיום .
(השאלה היא לא על כך שאנו בחזקת זבים ונתבלבל בדיני העלייה בטהרה- אלא הטענה היא שמשום שאנו מוחזקים כעמי הארץ לעניין העלייה- וזה לא מצב שנפתר ע"י לימוד ושינון, אלא רק ע"י שימוש חכמים, והרי אין לנו כזה שעבר במסורת- אנו לא יכולים בכל מקרה לעלות). מה דעת הרב?
3. כמובן שאקדים ואומר שאני מקווה שדברי לא יתפרשו כזלזול חלילה אבל נשמעת טענה שהרבנים המתירים כיום לא במעמדם של הרבנים שאסרו. ולגבי הרב גורן ז"ל- קודם כל- הוא היה דעת יחיד ושנית, שהרבנים האוסרים היו פוסקי הדור המובהקים בתחומים השונים ואילו אין כל כך הרבה פסיקות כמוהו. (וכמובן בהמשך הטענה הקודמת- שהרבנים האוסרים היו גם גדולים יותר מהרב גורן). מה המענה ניתן לטענה זו?תשובה:
זבים זה מלתא דלא שכיחא ולא צריכים לחשוש לזה, ושאר הטומאות אפשר לטבול במקווה ולהטהר. היו גם גדולים לפני שמונים שנה שאמרו לא לעלת לארץ, והיום יש גדולים שאומרים לא לעלות להר הבית.

שוכתב משו"ת טלפוני

ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il