ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב הלכה הנחת התפילין

חצי כריכה בתפיליו ובציצית

הרב חיים שרייברט"ז אדר תשע"ז
204
שאלה
שלום וברכה, האם המעבר של חצי כריכה בין הקשרים בציצית ובין האמה לזרוע ובין הזרוע לפרק היד נמנים ככריכה שלימה (7 על הזרוע בתפילין) או שיש להוסיף 7 נוספים ללא תלות בחצי הכריכה? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום נחלקו הדעות אם החצאים מצטרפים או לא. כל אחד יכול להמשיך במנהגו. במקום שאין מנהג, בתפילין החצאים מצטרפים (למנהג המקובלים אינם מצטרפים), בציצית החצאים מצטרפים והרוצים להדר ינהגו כמובא בהערה. הרחבה ומקורות: כריכות הציצית: נאמר בגמרא (מנחות דף לט/א): "הפוחת לא יפחות משבע, והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה". וכן נפסק בשו"ע (סי' י"א סע' י"ד). החתם סופר (בשו"ת או"ח סי' ע"ה) ציין שהחוליות שאנו עושים בציצית, לא היינו יודעים שיש לעשותם כלל לולא שחז"ל תקנום וקבעו את מספרם באופן מסויים, ולכן יש בכך משום הגבלה, שהרי עד לתקנתם לא היו עושים חוליות אלא גדיל אחד בלבד, וחז"ל המה אשר קבעו את מספר החוליות, אשר עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. בספר דינים והנהגות ממרן החזון איש (ב' ח') "בכריכות שבחוליות שבציצית אמר שהחצאים מצטרפים" ושם בהגהה כתב נראה הטעם שכריכה נחשבת כשחוזר החוט למקום שהתחיל. בספר מעורר ישנים (לרבי מרדכי פרידמן ממזריטש) וכן באורחות רבנו (חלק א' עמ' כ"א) בשם הגרי"י קנייבסקי הסתפקו אם החצאים מצטרפים, ובעקבות דברי הגמרא שאין לפחות או להוסיף על המנין אמרו שבחוליא הראשונה (ז' כריכות) ובחוליא האחרונה (י"ג כריכות) יש להתחשב בחצאים, ובשתי החוליות האמצעיות (ח' כריכות, י"א כריכות) לא חששו ובהם לא צריך להתחשב בחצאים. כריכות התפילין: בשולחן ערוך (סי' כ"ז סע' ח') מובא "ונוהגין העולם לכרוך על הזרוע ששה או שבעה כריכות". הטור כותב "ולא נזכר בדברי הפוסקים כמה פעמים צריך לכרוך הרצועה על הזרוע והעולם נוהגים לכרוך שש או שבע כריכות". ועל כן ניתן לכרוך שש כריכות שלימות על הזרוע, ובצירוף שני החצאים (אחד בתחילת הזרוע ליד המרפק, ואחד סמוך לכף היד) יצא שכרך שבע כריכות ויצא ידי חובה. מנגד, הבן איש חי (שנה ראשונה פרשת וירא אות ט"ו) כתב "ויכרוך...סביב הזרוע שבעה כריכות שלימות, ומה שנמשכת הרצועה בתחלת הזרוע מצד אחד של הזרוע, אין זה נחשב כריכה ואין זה בכלל כריכות. והוא הדין מה שנמשכת בסוף הזרוע כדי להביאה לכף היד, אין זה בכלל הכריכות...לכך יכרוך ז' כריכות ממש שלימות" וכן כתב כף החיים (בס"ק ל"ה) הביא את המחלוקת בענין זה אם החצאים מצטרפים או לא וכתב לבסוף "מדברי האר"י ז"ל שנתן בהם טעם בסוד משמע דלא מצטרפי דבעינן ז' כריכות שלימות". מנהג חב"ד - לכרוך ז' כריכות עם הב' חצאין והיינו חצי הכריכה העליונה וב' כריכות שלמות בקירוב זה אל זה ואחר כך להניח מקום פנוי מעט ולעשות עוד ד' כריכות שלמות וחצי כריכה באלכסון. (שאלות ותשובות תורת שלום לאדמו"ר הרש"ב). יום טוב
עוד בנושא הנחת התפילין
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il