שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

צדקה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ט אב תשע"ז
שאלה
בפתח של חנות עמד אדם שאסף צדקה, היה לי רק שטר כסף בסכום גבוה ממה שרציתי לתת,ולכן סיכמתי איתו כשאסיים את הקניות יהיה לי עודף ואתן לו. כשיצאתי האיש כבר לא היה. בדר"כ כשאני נותן צדקה ע"פ עצה טובה ששמעתי מהגרש"ז אויערבך זצ"ל, אני חושב בדעתי שהכל יהיה בלי נדר עד שהכסף יגיע לידי העני וזאת כדי למנוע שאלות מהסוג הזה, הפעם לא ברור לי שכך היה, נראה לי שכן חשבתי לתת לו בסיום הקנייה(גם חשבתי על הסכום המדוייק שאני רוצה לתת ונראה לי שאף אמרתי אותו לעני) אולם אינני בטוח בכך. שאלתי מה עלי לעשות עם כספי הצדקה שחשבתי לתת לעני שכרגע אינני יודע מי הוא. אודה על תשובתכם!
תשובה
בס"ד שלום וברכה: כיוון שלא אמרת בלשון התחייבות ניתן לסמוך על ההתרת נדרים של ערב ראש השנה ואתה לא חייב לתת כסף זה לצדקה. מקור הדין: אכן אדם שאומר "אתן כסף לעני לצדקה" דינו כנדר שחייבים לקיים. כדברי השו"ע ביו"ד רנח, יב "אמר ליתן לחבירו מתנה אם הוא עני, הוי כנודר לצדקה ואסור לחזור בו". כיום אנו אומרים לפני ראש השנה ובערב יום כיפור התרת נדרים, ובתוך הנוסח אנו אומרים שכל הנדרים שנידור השנה יהיו בטלים, (ע"פ הגמרא בנדים כג::) לכן הייה מקום לומר שאין כאן שום חשש. אך הרמ"א ביו"ד ריא, א כתב שלא לסמוך על הכרזה זו בלא שאלת חכם כיוון שישנם הרבה שיטות בהסבר הגמרא. לגבי המקרה שלך הגרש"ז אויערבאך במנחת שלמה קמא צא, אות כ כותב: נראה שהאומר לעשות חסד עם חברו ושאר מצוות שאפילו לא אמר ממש בלשון נדר והתחייבות אפ"ה דינו כנדר משום שחז"ל דרשו בפיך- זו צדקה, מסתבר דשםיר מהני מודעא זו דערב ר"ה, דכיון שהוא עצמו אין כוונתו לנדר ורק התורה עשאתו כנדר, לכן זה שגילה דעתו קודם והתנה מועילה אמירתו בערב ר"ה ויוהכ"פ. בברכה: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il