שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

הנהגות למי שמתעורר בלילה

undefined

הרב חיים שריבר

ו טבת תשע"ח
שאלה
שלום רב ! ברצוני לשאול, אני מתעורר פעמיים או שלוש פעמים בלילה לשירותים, וכן לשתות. מה ההלכה? וכן אם אני רוצה ללמוד קצת ואז לחזור לישון ושוב לקום. תודה
תשובה
שלום מי שקם באמצע הלילה כדי לשתות דבר מה, לכתחילה טוב שייטול את ידיו שלוש פעמים לפני שיברך 'שהכל'. מי שקם באמצע הלילה כדי להתפנות לגדולים(!), טוב שייטול תחילה את ידיו שלוש פעמים כדי שיוכל לנגוע בפתחי גופו בלא חשש. ואם ירצה יוכל להתפנות בלא ליטול ידיים. ולאחר שיתפנה ירחץ את ידיו כדי לברך 'אשר יצר', ואם אין לו מים, ינקה ידיו על ידי שפשוף בבגדו ויברך (שו"ע ד, כב). בכל מקרה ברכת על נטילת ידיים יאמר רק לאחר הקימה בבוקר. מי שהשכים קודם עמוד השחר ונטל ידיו, יטול שוב את ידיו בבוקר בלא ברכה אפילו אם בפעם הראשון כשנטל ידיו לא בירך "על נטילת ידיים". ומכל מקום הנכון שיביא עצמו לידי חיוב ברכה, דהיינו שיעשה צרכיו קודם התפילה ויתחייב לברך "על נטילת ידיים". (משנ"ב סי' ד' ס"ק ל"ג) מי שקם אחרי חצות לילה,יש לו לברך על 'נטילת ידים'. וכשיקום שנית בבוקר יטול ידים בלא ברכה (אור לציון חלק ב' פרק א' אות ב', ובספר הלכה ברורה חלק א' עמוד פו). מקורות: דעת השו"ע (סי' ד' סע' י"ד) שכל שינת קבע בלילה גורמת לרוח-רעה וצריך ליטול ידיים ג' פעמים. ומנגד דעת האשל אברהם בשם חותנו היא שחשש לרוח-רעה קיים רק לאחר הקימה בשחרית, ובדומה לכך מבואר בבית יוסף (ד, יד-טז) שרוח-רעה שורה בעלות השחר גם על מי שהיה ער. דעת רוב המקובלים עפ"י האר"י שרק אחר שינה בחצות הלילה רוח-רעה שורה, אבל אם הלך לישון אחר חצות, אין רוח-רעה שורה על ידיו. לדעת חלק מהראשונים והאחרונים (בעלי התוספות (יומא עז, ב), ה'לחם-משנה' (שביתת העשור ג, ב), המהרש"ל (יש"ש חולין ח, לא) רוח-רעה בטלה בימינו. לכן אחר הקימה בשחרית יש להקפיד על נטיטלת ידיים ג' פעמים כפי שנפסק בשו"ע ואילו בקימות שבאמצע הלילה, טוב להקפיד אבל אין חובה. לדעת הרב עובדיה יוסף (הלכה ברורה ד, ד, בירור הלכה ד, ד) אף הקם בבוקר יקדים להתפנות בבית הכסא לפני נטילת ידים שלוש פעמים, כדי שהברכה תהיה על הנטילה הראשונה. מצד ברכת 'שהכל' רצוי לרחוץ את הידיים אבל אינו חובה (שו"ע סי' ד' סע' כ"ג). יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il