ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ניפוי קמח ביום טוב | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ז אדר תשע"ח

ניפוי קמח ביום טוב


הרב מיכאל יומטוביאן

שאלה:
האם מותר לנפות קמח ביום טוב או שזו מלאכה שצריכה להעשות לפני החג? אני מוצא בספרים דעות שונות, אשמח לעשות סדר בנושא


תשובה:
בשו"ע (תקו ס"ב) אנו מוצאים שלושה אופנים של ניפוי קמח ולכל אחד מהם דין שונה. להלן לשון השו"ע:
1: אין מרקדין הקמח בתחילה אפילו על ידי שינוי.
2: אבל אם רקדו מאתמול ונפל בו צרור או קיסם ורוצה לרקדו פעם שנית מותר.
3: ואם לא נפל בו דבר אלא שרוצה לרקדו שנית כדי שיהא הפת נאה צריך שינוי קצת כגון על גבי שולחן.

פירוש הדברים הוא:
1: הניפוי הראשוני של הקמח הוא מלאכה שאין דרכה להעשות בכמות מועטת לקראת אכילה, אלא בכמויות גדולות באופן מסחרי, ניפוי זה אסור אע"פ שהוא מלאכת אוכל נפש, י"א שאיסורו מדרבנן וי"א מדאורייתא (מ"ב ס"ק ה).
2: קמח נקי שביום טוב נפל לתוכו לכלוך וכדו', באופן כזה, מותר לנפות את קמח ביום טוב מאותו לכלוך.
3: קמח מנופה שאדם רוצה לנפותו שנית כדי להשביחו, ניפוי כזה מותר בשינוי.

השאלה היא כיצד להתיחס לניפוי קמח הביתי שלנו. יש פוסקים שהעתיקו את לשון השו"ע האוסר והחשיבו את הניפוי בבית לניפוי ראשוני, כך פסקו בשש"כ (ד יב), בספר ברוך שאמר של הרב שרגא עמוד קפ, וכן כתב הרב אליהו (קיצוש"ע סימן צח בהערות על סעיף ח).

אמנם מצאנו פוסקים אחרים שכתבו ( שו"ת אור לציון ח"ג יט ו, ובהלכות מועדים בשם הרב אלישיב, מקורות אלו הובאו במ"ב בהוצאת דרשו) שמאחר והקמח בימינו מגיע מנופה מאד, ואנו מנפים אותו מתולעים ולא מלכלוך, ובדיעבד קמח שאינו מנופה הבצק אינו אסור, ובכלל הניפוי הביתי הוא לא מלאכה הנעשית לימים רבים אלא מלאכה ביתית, ממילא ניפוי זה נחשב לקמח שרוצה לנפותו שנית כדי להשביחו, ומכל מקום גם פוסקים אלו כתבו לכתחילה לנפות בשינוי.

למעשה, נראה לענ"ד שסברת הפוסקים המקילים חזקה ומתקבלת ואפשר לסמוך עליהם ולהתיר לנפות קמח ביתי בשינוי, (שינוי פירושו לנפות בגב הנפה, או על השולחן ולא לתוך כלי) וכן פסק הרב אליעזר מלמד שליט"א בפניני הלכה הלכות מועדים.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il