שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

בריאת אדם הראשון

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ"ה אייר תשע"ח
שאלה
ברצוני לדעת האם היה לימוד מאיזושהי תקופה שאדם הראשון נברא בהתחלה עם אברים נקביים וזכריים גם יחד?
תשובה
כן, במדרש רבה בראשית פרשה ח. אמר רבי ירמיה בן אלעזר: בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, אנדרוגינוס בראו, הדא הוא דכתיב: זכר ונקבה בראם. אמר רבי שמואל בר נחמן: בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, דיו פרצופים בראו ונסרו ועשאו גביים, גב לכאן וגב לכאן. ענין צורת בריאת אדם וחוה נדון בהרחבה בש"ס ברכות סא. עירובין יח. כתובות ח. רש"י על התורה בראשית א, כז, מביא את המדרש שנברא דיו פרצופין וחילקן. יש עוד ממפרשי המקרא הדנים בענין, מומלץ לעיין בפירוש הרא"מ על רש"י הנ"ל, וכן במהר"ל גור אריה ח"א עמ' כב בביאור הענין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il