שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שימוש בפלטה

חימום טחינה על גבי פלטה

undefined

הרב אלישיב קפקה

כ"ב סיון תשע"ח
שאלה
שבוע טוב הרב רציתי לשאול בהמשך לתשובת הרב. השאלה שלי הייתה לגבי טחינה שהתווסף לה מים ותבלינים, וכך לפי תשובת הרב יצא שאסור לחממה על הפלטה. פניתי להוריי בנושא, אך בינתיים הדבר לא מוקפד אצלנו בבית, וכך מדי שבת מניחים את החציל עם הטחינה על גבי מכסה המיחם, שהוא מונח ישירות על הפלטה. השאלה מה הדין לגבי הנאתי ממאכל זה. האם מותר לאכול ממנו בשבת? ואם לא, אז לאחר השבת הדין ישתנה? אשמח להרחבה בעניין
תשובה
בס"ד שלום רב, יישר כח על הקפדתך בשמירת השבת וכיבוד הורים. ראשית צריך לברר האם באמת הטחינה מתחממת עד כדי שהיד סולדת בו, כלומר האם ניתן לאכלה ללא צינון ע"י נשיפה? אם כן, אין איסור במאכל עצמו. אם בכל זאת זה נאסר יש דיון ביחס למעשה שבת. לגבי איסור הנאה ממעשה שבת נחלקו התנאים במשנה ולמעשה נפסק בשולחן ערוך(שיח, א) שאם המבשל עשה זאת במזיד, למבשל ולמי שנעשה עבורו אסור לעולם ולאחרים מותר מיד במוצאי שבת. אם עשה בשוגג – בשבת עצמה אסור לכולם ובמוצאי שבת מותר לכולם מיד. אני מניח שיש לדון את הוריך כשוגגים ולא כמזידים כיון שאינם עושים זאת מתוך זלזול אלא מתוך תחושה שאין זה באמת אסור אלא חומרא וכדומה. לכן לכאורה, בשבת עצמה יהיה אסור לאכול אך במוצאי שבת יהיה מותר. אך למעשה, צריך לחשוב היטב כיצד תסביר להוריך את האיסור. תוכל פשוט להמנע מלאכול את הסלט הנידון ללא הפגנות או הטחת ביקורת בהם, שכן נראה שהם אינם מעוניינים לשמוע, ומוטב יהיו שוגגים וכו'. תוכל לומר שלפי מה שלמדת יש בזה בעייה הלכתית. ובמקביל לכך נסה לחשוב על פתרון אחר לעניין. אם תציע אפשרות אחרת שאין בה בעיה הלכתית יתכן ויקשיבו יותר. אם לדוגמא תכינו את הטחינה עם מים רותחים יוצא לפי הרמב"ם אין בזה בישול שני, ואז יש מקום להתיר בדיעבד מעשה שבת. כמובן שאין ללמוד מכאן להתיר לכתחילה לעשות כך. (עיין משנה ברורה שיח ס"ק ב, בכל מקום שיש מחלוקת הפוסקים האם דבר הוא נכלל באיסור, במעשה שבת אפשר להקל כיון שהוא מדרבנן, וספק דרבנן לקולא. וכן יש את שיטת הגר"א הובא שם בס"ק ז, שהעיקר שבשוגג מותר אפילו למבשל מיד בשבת. ומ"ב התיר לסמוך על כך בשעת הצורך.) בהצלחה רבה, הרב אלישיב קפקה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il