שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ערב פסח

לצום עבור בכור שנולד בניתוח קיסרי

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ מרחשון תשע"ט
שאלה
ה' זיכה את אשתי ואותי בתאומים, כאשר הראשון שהוצא (בניתוח קיסרי) היה בן ואחריו בת, מכיון שהוא לא יצא מן הרחם בלידה רגילה לא יכולתי לקיים פדיון הבן – מה שהייתי רוצה לדעת זה – איזה צומות עלי לצום (ואיזה מותר לי לצום) עבור הבן שלי. (למשל, האם עלי לצום את תענית הבכורים של פסח)? תודה.
תשובה
הצום היחיד שידוע לי ששייך לבכור הוא התענית בערב פסח שהבכורות מתענין זכר לנס שניצולו ממכת בכורות והמנהג הוא שכאשר הבכור קטן אביו מתענה עבורו עד שיגדל. בחק יעקב נסתפק בדין יוצא דופן שאינו בכור לנחלה ולא לפדיון, האם גם לענין התענית הוא לא נחשב בכור ואינו מתענה או שמא דוקא התם אתמעט מהקרא דלענין נחלה כתיב "וילדו לו" ולענין פדיון כתיב "פטר רחם", משא"כ כאן שהוא זכר לנס שניצולו ממכת בכורים ובכור סתם הוי וצ"ע. ולענין דינא מכיון שאין זה כי אם חששא בעלמא שמא צריך להתענות א"צ להתענות מספק, שהרי אם בדרבנן אמרינן ספיקו להקל ודאי שנאמר זאת בספק מנהג, אמנם בזמנינו שממילא אין מתענים אלא נפטרים מן הצום על ידי השתתפות בסיום, אם ירצה ישתתף בסיום ואז יצא מידי כל ספק. [שו"ע ורמ"א או"ח סימן תע סעיפים א – ב, משנ"ב ס"ק א, חק יעקב ס"ק ב, באר היטב ס"ק א, כף החיים אות ג, שערי ימי הפסח להרב יהודה טשזנר שער ב אות א ס"ק ו].
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il