ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים ספר בראשית

קנגורו בתיבת נח

שאלה
האם היו קנגורואים בתיבת נח? איך הגיעו הם וחיות אחרות למקומות המרוחקים בכדור הארץ?
תשובה
יש שאלה נוספת בענין תיבת נח, איך הצליחו כל החיות להיכנס לתיבה שאורכה היה שלוש מאות אמה בלבד, הרי יש כ"כ הרבה מיני חיות ועופות בעולם, ואם נוסיף לכך את גודלם של חלק מהחיות ואת כל המזון הדרוש להם, הרי ברור שהתיבה לא יכולה להכיל את כל זאת, והנה ביישוב שאלה זו יש מחלוקת בין המפרשים, לדעת הרמב"ן (בראשית ו, יט) והכלי יקר (בראשית ו, טו), זה היה נס שמועט החזיק את המרובה, דהיינו שהתיבה אכן הצליחה להכיל בדרך נס את כל סוגי החיות והעופות שבעולם ואת כל המזון הדרוש להם, ולדעת האבן עזרא (בראשית ו, טז) השאלה מיושבת בדרכים שונות, או שהתיבה היתה גדולה מאוד, ומה שכתוב שלוש מאות אמה הכוונה לאמות כמידתו של נח שקומתו גדולה מקומתנו, או שהיו תיבות רבות והכתוב אחז דרך קצרה, הרד"ל (בביאורו לפרקי דרבי אליעזר פרק כג אות י) חולק על הפירושים הנ"ל, והוא מפרש ע"פ דברי הפרקי דרבי אליעזר שנח הכניס לתיבה את 365 המינים הראשיים והגבוהים של החיות כמו שהיו מעיקר בריאתן, ואח"כ לפי משכנם בארצותם ומאכליהם ומקריהם נפרדו ונשתנו לעוד מינין רבים, וכן ביאר הנצי"ב בפירושו העמק דבר (בראשית ו, כ). לפי זה יש להשיב על השאלה הראשונה האם היו קנגורואים בתיבת נח, שלדעת הרמב"ן, הכלי יקר והאבן עזרא, אכן היו קנגורואים בתיבה, משום שכל מיני החיות בעולם היו בתיבה, ולדעת הרד"ל והנצי"ב שלא כל החיות נכנסו לתיבה אלא רק המינים הראשיים, אז יתכן שהקנגורו היה בתיבה אם הוא היה מין ראשי, או שהוא לא היה בתיבה אם אינו מין ראשי אלא התפתחות מאוחרת יותר מאחת החיות הראשיות. לגבי השאלה השניה איך הגיעו הקנגורו וחיות אחרות למקומות המרוחקים בכדור הארץ, לא מצאתי לכך התייחסות מפורשת בדברי חז"ל, אולם ניתן לומר ע"פ דברי הרמב"ן שכמו שכל ענין המבול היה בדרך נס שהיה מקום לכל החיות בתיבה, ושהחיות הגיעו אל נח מעצמם שנים שנים זכר ונקבה, ועוד ניסים המפורטים בפרשה, כמו כן נראה שהחיות התפזרו בדרך נס בכל העולם כרצון ה'. ישנה אפשרות נוספת לבאר את הענין ע"פ דרך הטבע שהיא הדרך הרגילה בה מנהיג ה' את עולמו, שהיבשות היו מאוחדות ובתקופה מאוחרת יותר נפרדו, והקנגורו הלך לאוסטרליה עם אותו חבל אדמה עמו נפרד, וכן כל החיות האחרות כל אחד נשאר בחבל האדמה בו שהה בזמן היפרדות היבשות, ואכן הגיאולוגים מדברים על ביקוע היבשת האחת הארכאית ליבשות הרבה, ולכאורה יש לכך רמז בתורה שכתוב כי בימיו של פלג "נפלגה הארץ" (בראשית י, כה. רעיון זה נאמר לי ע"י הרב מרדכי נויגרשל).
עוד בנושא ספר בראשית

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il