ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב שבת ומועדים הדלקת נרות

התחממות בנרות חנוכה

הרב נועם דביר מייזלסכ"ג כסלו תשע"ט
247
שאלה
לרב שלום. האם מותר להתחמם בנרות חנוכה תוך חצי שעה הראשונות להדלקה? והאם זה לא נחשב לביזוי? אם אפשר בבקשה מקורות לתשובה תודה.
תשובה
שלום וברכה! זו שאלה מעניינת, האם חז"ל אסרו רק את ההנאה מהאור של הנרות או את כל סוגי ההנאות. כידוע שאלת חכם חצי תשובה, ואכן בביאור דברי מרן השו"ע שהביא את הדין שאסור לעשות תשמיש של חול ואפ' תשמיש של מצוה, כתב המ"ב, וז"ל: "כיון שעל ידי נס שנעשה במנורה תקנוה, עשואה כמנורה - שאין משתמשין בה כלל", ומקורו טהור בדברי הראשונים. והוסיף לבאר שהטעם שאין לעשות אפ' תשמיש של חול בדרך ארעי, "כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו", וא"כ ודאי שאסור להשתמש בנרות עבור חימום בחצי שעה הראשונה (וכיום שלדעת פוס' רבים הזמן "שתכלה רגל מן השוק" נמשך זמן רב יותר מחצי שעה, נכון להיזהר בכך גם לאחר מכן). אם מדליקים בנוסף "שמש" כמו שנוהגים ברוב בתי ישראל יש מקום להקל בכך אם ניכר הדבר שאינו מתחמם מנרות המצוה (ועיין במקורות). ודאי שבכל האמור אין הכוונה לחום שבא ממילא ואין צורך או הנאה בכך כגון כשמתבוננים על הנרות או מתפללים בקרבתם. מקורות: עי' בשו"ע תרע"ג א', ומ"ב סק"ח וי"א, ובס' פסקי שמועות עמ' קיב מובא בשם הגר"ש וואזנר זצ"ל לאסור הנאה הבאה מהנרות ע"י התחממות לאורם כיון שחז"ל אסרו את כל סוגי ההנאות ולאו דוקא הנאה מאור הנרות. וצ"ל שמה שמצינו בראשונים ובאחרונים מח' דוקא לגבי שימוש לאור הנר ולא לגבי חימום, הוא משום שעיקר השימוש בנרות הוא - להאיר. לגבי היתר עשיית דברים לאור חנוכיה עם שמש עי' בשו"ע שם, ובמ"ב ס"ק ט"ז ובכה"ח ס"ק מ'-מ"ב שיש להניח את השמש רחוק קצת משאר נרות החנוכה, באופן שיהיה גדול מהם או ניכר שאינו מנרות מצוה. ויש לציין שיש אוסרים להשתמש לאור הנרות אפ' אם נר השמש סמוך להם (מ"ב שם ס"ק ט"ו בשם המג"א, ועי' בביאו"ה), ויש שכתבו ע"פ סוד שאין ראוי לעשות תשמיש של חול אפ' לאור השמש, (טור ברקת ובא"ח ועי' בס' מאמר מרדכי מועדים) אולם כאמור מעיקר הדין מותר להשתמש בו תשמיש של חול. חנוכה שמח חמים ומאיר! בברכה רבה, הרב נועם דביר מייזלס
עוד בנושא הדלקת נרות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il