ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה ספר תורה

הוצאת ספר תורה לשם מדידה

הרב אלישיב קפקהכ"ה טבת תשע"ט
133
שאלה
שלום לכבוד הרב, ישנו ספר תורה מהודר מאוד בבית הכנסת שלי, אך מפאת משקלו ממעטים להוציא ולקרוא בו מחשש שייפול בהגבהה. ברצוני לייצר מכשיר (מכני לחלוטין) שיקל על הגבהת הספר, וכך יוכלו להוציא ולקרוא בו יותר ללא חשש. (המכשיר כמובן איננו נוגע בקלף אלא יושב על עץ החיים בלבד וכמעט ואיננו נראה לעין כך שאין במכשיר עצמו בזיון לספר התורה). האם מותר להוציא את ספר התורה על-מנת למדוד את מידות עץ החיים? האם יש לקרוא בספר כשמוציאים אותו, והאם מותר לקרוא בו יחיד?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, הדבר מותר ואין צורך בקריאה בספר. רק אדגיש שתשובתי אמורה רק ביחס לעצם הוצאת הספר, אך לא לעניין המכשור המיכני המדובר, כיון שאינני יודע כלל כיצד פועל. בברכה, הרב אלישיב קפקה הרחבה: איסור הוצאה של ספר תורה שלא לצורך קריאתו בציבור בבית הכנסת בו מונח מוזכר בירושלמי (יומא ז, א): בכל אתר את אמר הולכין אחר התורה והכא את אמר מוליכין את התורה אצלן? אלא על ידי שהן בני אדם גדולים התורה מתעלה בהן. והא תמן מייבלין (מביאים) אוריתא גבי ריש גלותא? א"ר יוסה בי רבי בון תמן ע"י שזרעו של דוד משוקע שם אינון עבדין לו כמנהג אבהתהון. הטעם כאמור בירושלמי הוא ש'זלזול הוא לספר תורה להוליכה אצל אנשים שצריכים לה, כי כבודה שילכו האנשים אליה' כלשון המשנה ברורה (ס"ק מז). הבית יוסף (סוף סימן קלה) הביא דברי המרדכי שכתב עפ"י ירושלמי זה שאין להוליך ספר תורה לחובשים בבית האסורים אפילו בימים נוראים. וכ"פ בשו"ע (קלה, יד). הרמ"א הביא כמה אפשרויות להקל בדין זה, כגון שמדובר באדם חשוב או שספר התורה יישאר בבית האסורים כמה ימים (לפני או אחרי הקריאה, עיין במ"ב). בספר פסקי תשובות הביא רשימה של מקרים בהם הפוסקים הקלו לטלטל ספר תורה ממקומו – כאשר המכנה המשותף לכולם הוא כאמור כבוד תורה. אחד מהם הוא טלטול הספר לצרכו, כגון שמירה מגנבים או פגעי מזג אויר וכדומה. אם כן, במקרה שלך ודאי הוצאת הספר נעשית לצרכו ממש, בכדי שיוכלו בכלל לקרוא בו, ולכן הוא מותר ואין צורך לקרוא בספר. אגב ההערה בדבר הכנת הספר לקריאת התורה נזכיר שחשוב שיכינו הגבאים את הספר לפני שעת הקריאה ולא יגללו אז למקום, שאין זה כבוד הציבור להמתין. כך כתוב בשולחן ערוך (קמד, ג): אין גוללין ס"ת בצבור, מפני כבוד הצבור; ואם אין להם אלא ס"ת אחד, והם צריכים לקרות בשני ענינים, גוללין, וידחה כבוד הצבור. והעיר על כך בעל ערוך השולחן (קמד, ו): אמרו חז"ל ביומא (סט, ב) דאין גוללין ס"ת בציבור מפני כבוד הציבור כלומר דאין כבוד הציבור להמתין עד שיגללו הס"ת על המקום שצריך לקרות בו היום וזה מוטל על השמש או על הקורא לגוללה מקודם התפלה ולהכינה אל המקום שצריך לקרות בו היום ורבים אין נזהרין בדין זה ונצרך להזהירם כי אין יודעים שיש איסור בזה.
עוד בנושא ספר תורה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il