ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב כל השאלות

עליית משלים ומפטיר בעלייה אחת

הרב מיכאל יומטוביאןכ"ט אדר א' תשע"ט
171
שאלה
בבית הכנסת אצלנו נוהגים לפעמים שאדם אחד קונה עליית משלים (שביעי) ומפטיר. אדם זה עולה עלייה אחת שהיא כוללת עליית שביעי ומפטיר יחד. כלומר לא קוראים פעמיים את פסוקי המפטיר. (אגב, מנהג נוסף אצלנו שהמשלים הוא עלייה שמינית ולא שביעית כמקובל משום שנוהגים תמיד לחלק את העלייה הראשונה לשני עולים). כיצד אפשר לישב מנהג זה שהעולה האחרון הוא המפטיר ולא חוזרים על כמה פסוקים כמו המקובל בכל בתי הכנסת?
תשובה
המנהג שאתה רואה בבית הכנסת שלך אינו חורג מההלכה המקובלת לנו אע"פ שהוא לא מצוי בבתי כנסת אחרים. כדי לבאר את הענין, נפרט את תקנות חז"ל השונות לגבי קריאה בתורה (ראה שו"ע רפב ס"ד) ומתוך כך הדברים יתבהרו. א: תיקנו חז"ל שיעלו לפחות שבעה עולים לתורה בשבת. ב: תיקנו לקרוא מהנביא. והקורא מהנביא את ההפטרה צריך קודם לקרוא בתורה. טעם תקנה זו הוא מפני כבוד התורה, שאם יברך אדם על קריאת הנביא בלבד, יראה כאילו קדושת התורה וקדושת הנביאים שווה. ג: בסיום הקריאה בתורה אומרים קדיש. ד: נחלקו בגמרא האם העולה להפטרה יכול להיות אחד משבעה העולים. ונפסק להלכה שאכן המפטיר יכול להחשב חלק משבעה העולים שחייבים לעלות בשבת. וכך נוהגים למשל במנחה ביום הכיפורים שהעולה למפטיר הוא אחד מהעולים לתורה. ה: בשבת ויום טוב שמותר להוסיף עולים נוספים, נהגו ישראל לחשוש לדעה בגמרא הסוברת שהמפטיר אינו עולה למנין שבעה, לכן נוהגים שהוא עולה שמיני ולא שביעי. ו: עוד נהגו להפסיק בקדיש בין שבעת העולים לעליית מפטיר (ולא בסיום כל הקריאה בתורה ) כדי להדגיש שהמפטיר אינו חלק מהשבעה עולים. אם כן בסיום קריאת הפרשה לפני עליית מפטיר אומרים קדיש. ז: בסימן רפב סעיף ה, כותב הרמ"א שאם עלו שבעה עולים וסיימו הפרשה ואין מי שיודע ויכול לעלות למפטיר, מי שעלה שביעי הוא יקרא הפטרה, וכתב המ"ב שבמצב כזה אינו צריך לחזור על הקריאה בתורה. הלכה זו נובעת מהעובדה שמעיקר הדין העולה שביעי יכול לעלות למפטיר.עוד מציין המ"ב שבמצב כזה אומרים קדיש לאחר ההפטרה. מכל האמור לעיל יוצא שיכול העולה שביעי לקרוא את ההפטרה, ואע"פ שברוב בתי הכנסת לא נהגו כן, מכל מקום אין מנהג זה מנוגד להלכה. יתירה מכך, בבית הכנסת שלכם המפטיר הוא תמיד שמיני כך שהוא אינו חלק משבעה עולים, ואמנם לא אומרים קדיש קודם המפטיר אך למדנו שאין זה חובה.
עוד בנושא כל השאלות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il