ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
אל תפספסו! סופ"ש הכנה לימים הנוראים מבית אתר ישיבה
שאל את הרב שבת ומועדים חמץ וכשרות מוצרים לפסח

שפתון משחת שיניים ומי פה בפסח

שאלה
שלום וברכה. האם מוצרים כגון משחת שיניים מי פה ושפתון צריכים כשרות לפסח?
תשובה
שלום וברכה, לכתחילה טוב (ואף חובה לחלק מהפוסקים) לקנות משחת שיניים, מי פה שפתון וכדומה עם כשרות לפסח. ואף שמוצרים אלו לא ראויים למאכל ואף אין כוונה לאוכלם, מכל מקום כיון שיש להם טעם שנשאר בפה או מתערבים עם אוכל, יש להחמיר. מקורות והרחבה: בתרומת הדשן (סימן קכ"ט) פסק שמותר להשתמש בדיו שעשוי משיכר שעורים בפסח, ולא חוששים שמא יכניס הסופר את הקולמוס לפיו ויבלע מעט מן הדיו. וכך נפסק בשו"ע (תמ"ב, י'), וביאר המ"ב (שם סקמ"ה ע"פ המג"א) שאף שחמץ שנפסל מאכילת כלב אסור באכילה כיון שהוא החשיב את המוצר לאכול, מכל מקום זה "דוקא כשאכלו בכונה ומשום דהוא אחשבה, מה שאין כן בזה שהוא שלא בכונה אין קפידא". ומתוך דברי המ"ב משמע שמותר לשים את הקולמוס שיש בו דיו עם חמץ פגום בתוך הפה, כיון שאין כוונתו לאכול את הדיו. ולפי זה יש להתיר מעיקר הדין שימוש במשחת שיניים, מי פה, שפתון וכדומה, שהחמץ שבהם נפסל מאכילת כלב, כיון שאין האדם משתמש בהם כדי לאכול אותם אלא כדי לשטוף את פיו (חוט שני פסח פ"ז סק"ג, שו"ת אור לציון ח"ג פ"ח, ו'), אולם יש שכתבו שאף שהדבר מותר מעיקר הדין, מכל מקום יש להחמיר מצד חומרתו של חג הפסח, ולקנות עם הכשר. פסח כשר ושמח. בברכה רבה,
עוד בנושא חמץ וכשרות מוצרים לפסח

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il