ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה רפואה

הכנה ללידה בשבת

שאלה
כיצד יולדת צריכה להכין את עצמה ללידה בשבת?
תשובה
א. הכנה לפני שבת אישה שהגיעה בשעה טובה לחודש התשיעי להריונה, מן הראוי שתכין מערב שבת את כל הדרוש לה למקרה שהלידה תהיה בשבת, כדי למעט בחילול שבת עד כמה שאפשר. ב. יולדת נחשבת כחולה שיש בו סכנה יולדת נחשבת כחולה שיש בו סכנה, בהלכה ניתנו סימנים לתחילת התהליך משעה שאינה יכולה ללכת, או משעה שהתחילה ירידת דם, או משעה שיושבת על המשבר. (בזמנים קדומים הלידה הייתה מתבצעת כאשר היולדת בישיבה, על כיסא יולדת הנקרא משבר). כאשר מתקיים אחד מהתנאים המוזכרים נחשבת כחולה שיש בו סכנה. ג. והוסיף המשנה ברורה ההגדרות הנזכרות לגבי יולדת הם לגבי שאר הפעולות הנדרשות, אבל לגבי קריאת מיילדת ניתן להקדים ולקרוא לה. ולכן בזמנינו שהלידה בבית החולים, כאשר האישה מרגישה שהגיעה שעתה ללדת, ויש לה צירים סדירים או ירידת מי השפיר, מותר לה לנסוע לבית החולים. ד. הימצאות בערב שבת סמוך לבית החולים אישה שקרב זמן לידתה אינה חייבת לקיים את השבתות סמוך לבית החולים על מנת לחסוך את הנסיעה, אומנם אם אין טורח ליולדת ולמשפחה טוב יעשו אם יתאכסנו שם בשבת. והוסיפו הפוסקים – יולדת הגרה בסמוך לבית החולים והיא מוזמנת לשמחה משפחתית המרחיק אותה מבית החולים, אינה צריכה להימנע מלהשתתף בשמחה, מפני שספק אם תלד בשבת, ויש בכך מצווה ומותר. (תורת היולדת ב, הערה ב' בשם הרב יוסף אלישיב זצ"ל) ה. האם צריך לעשות מלאכה בשינוי לצורך יולדת? לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך – אומנם יולדת היא כחולה שיש בו סכנה, אך מפני שזהו תהליך טבעי לפיכך החמירו ביולדת שאם אפשר לשנות משנים. פעולות המותרות על מנת לתת הרגשה טובה ליולדת ו. יולדת הנוסעת לבית החולים מותר ואף ראוי שמלווה שהיולדת סומכת ייסע עמה. וגם אם המלווה יצטרך לנסוע ברכב נפרד לבית החולים. וכן הדין לגבי הזמנת תומכת לידה (דוּלָה) שתתלווה ליולדת בבית החולים. ז. גם אם היולדת מוותרת על מלווה, ולדעתה תסתדר בעצמה ראוי ללוות אותה לבית החולים, שמא תצטרך לקבל החלטות בעניין טיפול רפואי מיוחד או אפילו רק ליישב את דעתה, לתת לה הרגשה טובה שדואגים לה. (חזון איש). ח. השארת ילדים יש להכין מקום להשארת הילדים שנשארים בליווי מבוגרים, ויש פעמים שיהיה מותר להסיעם בשבת למקום מתאים. ויעשה שאלת חכם קודם השבת.(ארחות שבת) ט. מותר ליולדת לנסוע לבית חולים מרוחק יותר על מנת ללדת שם אם דעתה סומכת יותר על הרופאים והמיילדות הנמצאים שם. י. מותר ליולדת לקרוא בשבת לרופא פרטי אף שיש רופאים מומחים בבית החולים אם דעתה סומכת יותר עליו. לאחר הלידה יא. יולדת נחשבת כחולה שיש בו סכנה עד שלושה ימים, דהיינו 72 שעות משעת הלידה. ובימים אלו עושים את כל צרכיה בשבת גם אם לא אמרה צריכה אני. (למרות שיש דעות האומרות ששלושה ימים הם ברוטו, דהיינו סופרים לפי ימי השבוע ואם ילדה לפני השקיעה נחשב שעבר יום עם שקיעת החמה. אך כתב הגר"א שמותר בשלושה ימים מליאים ובספק פיקוח נפש מקלים) יב. בארבעה הימים הנוספים אחריהם נחשבת כחולה שיש בו סכנה רק אם היולדת אומרת שהיא צריכה בכך. יג. ספירת הימים הוא לאחר סיום הלידה ולא מתחילת הלידה. (ביה"ל סימן של') הנקה בשבת יד. מותר להניק תינוק בשבת, ומותר לקלח לתוך פיו כדי לעורר אותו לינוק, אך אין לחלוב חלב לתוך כוס ואחר כך לתת לתינוק לשתות. טו. אישה המצטערת מעודף החלב מותר לה לקלח חלב לאיבוד, לתוך הכיור או לכלי שיש בו מי סבון.
עוד בנושא רפואה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il