שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות בישול כלליות

חימום וערבוב אוכל בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ד אב תשע"ט
שאלה
שלום רב! 1 בנוגע לאיסור מגיס בשבת, האם מדובר על כך שאסור לערבב על הפלטה רק תבשיל נוזלי, או שמא האיסור חל גם על ערבוב תבשיל יבש על הפלטה כגון אורז וכדומה? כמו כן, מה קורה במצב של תשביל יבש עם מעט רוטב כגון בשר מוקפץ שיש עימו רוטב במידה מועטה? 2. שמעתי שיש אפשרות לחמם בשבת תבשיל נוזלי במידה והוא לא מונח ישירות על הפלטה, כגון שמונח על גבי סיר שמונח ישירות על הפלטה. האם זה נכון?
תשובה
שלום וברכה לגבי איסור מגיס: האיסור חל רק על תבשיל רטוב שעל ידי כן התבשיל הלח מתבשל יותר ועובר על מלאכת מבשל. אולם במאכל יבש הפוסקים התירו שאין ההגסה גורמת לבשל יותר, מה שאין כן בדבר שיש בו לחות שהלחות המעטה גורמת למאכל להתבשל יותר טוב ע"י ההגסה לכן במאכל עם מעט רוטב יש לאסור. חימום על הפלטה: במאכל יבש אין בישול אחר בישול ולכן יהיה מותר לחמם אותו בשבת מפני שהוא גמר כבר את בישולו. אולם תבשיל לח ישנה מחלוקת בראשונים לדעת הרמב"ם הר"ן ועוד אין בישול אחר בישול ולכן יהיה מותר לחמם מרק או תבשיל לח מפני שהוא בושל מערב שבת, אבל הרבה ראשונים חולקים על זה וכן פסק מרן השו"ע בסימן שי"ח שבתבשיל לח יהיה אסור לבשל שוב מפני שיש בישול אחר בישול. לכן לדעת התימנים הההולכים אחר הרמב"ם הם נוהגים להתיר לחמם מרק חם בשבת. אולם הספרדים והאשכנזים נוהגים לאסור כדעת השו"ע. לכן אין להניח מרק או תבשיל לח אפילו אם אינו מונח ישירות על הפלטה. (פרט לתימנים כדלעיל). בברכה רבה הרב אוריאל מועטי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il