ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
הצטרפו עכשיו לקמפיין ההתרמה לאחינו שבגולה!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה גזל ונזיקין

נזק שנגרם ממכשול בעלייה לחופה

36
שאלה
בדרכו לחופה מעד הרב על המדרגות שהיו מכוסות בבד ונפגע. מי אחראי לנזק, בעל האולם בו התקיימה החופה או בעל החנות פרחים שמקשט ומכין את החופה?
תשובה
אם הכל הותקן כיאות ולא היה כאן מכשול אלא שהרב לא נזהר מספיק בהילוכו הרי שאף אחד מהם אינו אחראי לנזק, לא בעל האולם ולא בעל החנות פרחים. אם הרב מעד על המדרגות בגלל הבד שלא הותקן כהלכה הרי שמדובר בבור ברשות היחיד והשאלה לדיון היא האם חופר הבור חייב לשלם על הנזק שבמקרה זה הוא בעל חנות הפרחים או שעל בעל הבית של רשות היחיד לשלם בגלל אחריותו על הנזק שנעשה ברשותו, שבמקרה זה הוא בעל האולם: ההלכה במקרה זה היא שהחופר בור ברשות חבירו, כל זמן שאין בעל החצר יודע מכך, חייב החופר בנזקי הבור, ומשנודע לבעל החצר, חייב הוא בנזקי הבור, אלא שיכול לתבוע מן החופר נזקי חצרו (רמ"א חו"מ סימן תי סעיף ד, סמ"ע שם ס"ק ח, ערוה"ש שם סעיף ג, ובפתחי חושן הלכות נזיקין פרק ז סעיף ח ובהערות). ולפי זה ההלכה במקרה שלפנינו היא שכל זמן שבעל האולם אינו מודע להתקנה הלקויה של הבד, הרי האחריות לנזק היא של בעל חנות הפרחים, ומשנודע הדבר לבעל האולם ולא תיקן זאת, האחריות לנזק עוברת אליו, הוא צריך לשלם לניזוק, אלא שיכול אחר כך לתבוע מבעל חנות הפרחים לשלם לו את דמי הנזק. חשוב להוסיף ולציין שהחיוב הוא על נזקי הגוף בלבד ולא על כלים דהיינו הבגדים ("שור ולא אדם חמור ולא כלים" והני מילי לענין קטלא, אבל לענין נזקין אדם חייב וכלים פטורין, ב"ק כח: רמב"ם הלכות נזקי ממון פי"ג הלכה א-ב. שו"ע חו"מ סימן תי סעיפים כ-כא).
עוד בנושא גזל ונזיקין
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il