שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • יו"ט שני של גלויות

נסיעה מישראל לארה"ב במוצאי החג

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ"ב שבט תשע"ח
שאלה
יש בבעלותנו דירה בישראל ואנו מבקרים בחגים, כתובתנו העיקרית היא בארה"ב. אנו נוהגים יום אחד של יום טוב, האם יש בעיה לעזוב את ישראל במוצאי חג ללא התחשבות בשעון ניו יורק?
תשובה
כיון שאתה נוהג ע"פ הפוסקים שהנמצא בארץ ישראל בכל שלשת הרגלים דינו כבן א"י הנוהג יום טוב אחד בלבד, הרי דינך כבן א"י לגבי זה, והדין הוא שלבן א"י מותר לצאת לחוץ לארץ ביום טוב שני של גלויות אלא שאסור לו להכנס לתחום מקום ישוב של יהודים ביום טוב שני עצמו, ואם יש חשש שהרואים אותך יסברו בטעות שאתה מחלל יום טוב שני [במיוחד משום שכתובתך העיקרית היא בארה"ב] וזה עלול לגרום לזלזול ביום טוב שני של גלויות, יש לך להקפיד לא להגיע לתחום מקום ישוב של יהודים במוצאי יום טוב עד אחר הזמן שלוקח להגיע אילו היית יוצא במוצאי יום טוב שני מארץ ישראל. [שו"ע ומ"ב או"ח סימן תצו סעיף ג ובפסקי תשובות שם וע"ע בספר יו"ט שני כהלכתו].
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il