ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה יארצייט ואזכרה

סעודת ברית ומוזיקה ביום השנה/יארצייט

הרב נועם דביר מייזלסי"ד אלול תשע"ט
102
שאלה
האם ביום השנה, יארצייט, מותר לשמוע מוזיקה או ללכת לסעודת ברית מילה?
תשובה
שלום וברכה. לגבי מוזיקה, נכון להחמיר כיון שיום זה נחשב בצורה מסויימת ליום אבלות, מאותה סיבה נוהגים להחמיר שלא ללכת לחתונה אלא אם כן יש צורך מיוחד, שאז הולכים רק כדי לאחל מזל טוב. אולם לגבי השתתפות בשאר שמחות כגון סעודת ברית מילה, פדיון הבן, סיום מסכת וכו' נחלקו המנהגים: מנהג בני אשכנז וחלק מבני ספרד - להקל בדבר. ויש מבני ספרד שנהגו להחמיר גם בשאר סעודות שמחה. במידה ויש צער לבעלי השמחה במניעת ההשתתפות ניתן להקל. מקורות: כתב הרמ"א (יו"ד שצ"א ג') ע"פ המהר"י וויל: "יש אומרים דאסור לאכול בסעודה בלילה שביום המחרת מת אביו או אמו", הרמ"א לא הזכיר באיזו סעודה מדובר, וכתב בשו"ת מקום שמואל (הוב"ד בפת"ש סק"ח) שהאיסור הוא דוקא בסעודת חתונה שיש שם מזמוטי חתן וכלה ושמחה גדולה, אך בסעודת ברית מילה פדיון הבן או סיום מסכת וכדומה מותר. ובש"ך (שם סק"ח) יש אומרים כתב: "כ' העטרת זהב ולא ראיתי נוהגים כן, ואני אומר דבר שאינו מצוי לא שייך בו מנהג כמו שכתב לעיל ר"ס ק"צ ולא ראינו אינו ראיה ואני ראיתי נוהגים לאיסור גם לקמן ס"ס ת"ב כתב הרב בסתם לאיסור". בערוה"ש (שם י"ד) כתב שיש אומרים שהאיסור הוא רק ביארצייט הראשון ולא יותר. והוסיף "וכמדומני שגם עתה אין נוהגים להחמיר, ויש להחמיר בשנה ראשונה". בצרור החיים לגר"מ אליהו זצ"ל (אות רנ"ז) כתב שלמנהג הספרים אסור להשתתף ביום השנה גם בשאר סעודות מצוה, אך נוהגים להתיר שהאבל עצמו עושה סיום מסכת וסעודה. אולם בילקוט יוסף (קצוש"ע יו"ד מ' ב') כתב: "מעיקר הדין מותר להשתתף בשמחת נישואין או בסעודת שבע ברכות, בליל יום הפטירה, שאינו כדין י"ב חודש. והאשכנזים מחמירים בזה, וכן מחמירים שלא לשמוע כלי נגינה בכל שנה ושנה ביום הפטירה, ונוהגים בו כל דיני אבלות של י"ב חודש. וטוב שגם הספרדים יחמירו בזה היכא דאפשר, להמנע מלהשתתף בשמחת נישואין בליל היאר - צייט. אבל אם החתן והכלה מצטערים מכך שקרוב משפחתם [או אביהם] לא יוכלו להשתתף בשמחתם, אחר שיום החופה נקבע ליום פטירת אביו או אמו, מותר לילך לשם בליל היאר - צייט. וכן מותר להשתתף בסעודת מילה ופדיון הבן ביום השנה. [שגם בתוך י"ב חודש מעיקר הדין מותר להשתתף בסעודת מצוה של מילה או פדיון הבן, כשאין שם כלי נגינה, ורק מצד מנהג יש שנהגו להחמיר בזה להמנע מלהשתתף בסעודת מצוה בתוך י"ב חודש. אבל ביום הפטירה שזה קל יותר מי"ב חודש, יש להקל]". תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. בברכה רבה,
עוד בנושא יארצייט ואזכרה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il