שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תקיעת שופר

תקיעת שופר לאיש/ה שלא יודע/ת לברך

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ז אלול תשע"ט
שאלה
שלום לרב. א. האם התוקע בשופר לנשים שלא יודעות או מעדיפות לא לברך - יכול לברך עבורן? ב. מה הדין לגבי גבר שמתקשה לברך?
תשובה
שלום וברכה ! א. לדעת מרן השו"ע ובני ספרד: לא יברך התוקע ולא האשה, אלא אם כן עדיין לא יצא התוקע ידי חובה. ולדעת הרמ"א ובני אשכנז: יש להוסיף, שאם האשה יודעת לברך - רשאית לברך. ב. אם תוקע לגבר שלא יודע לברך - יברך לו התוקע אף שהתוקע כבר יצא ידי חובה (וראה עוד במקורות). מקורות: לגבי תקיעת שופר לאשה ראה שו"ע ורמ"א (תקפ"ט ו'). ואם הוא תוקע לגבר שלא שמע, השומע יברך, ואם השומע לא יודע לברך, התוקע יברך עבורו (שו"ע ורמ"א תקפ"ה ב', מ"ב שם סק"ה, כה"ח שם סקכ"א, כ"ב). וכאשר מדובר במניין גברים שלא יצאו ידי חובה כגון שהלך התוקע שכבר תקע בביכנ"ס שלו, לביכנ"ס אחר שאין להם בעל תוקע, נחלקו הפוסקים האם התוקע יברך או אחד מהקהל, ולמעשה נכון שהתוקע יברך משום כבוד הציבור (ראה במקורות שם, ובמקורות שהביא במאמר מרדכי ל"ט כ"ח). שנה טובה ומבורכת !
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il