ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב שבת ומועדים חול המועד

הכנות מחול המועד לטיול באיסרו חג

הרב עזריה אריאלי"ז תשרי תש"פ
92
שאלה
שלום כבוד הרב, אני מדריך בתנועת נוער ובאיסרו חג יש לנו טיול עם החניכים. רציתי לשאול האם מותר להכין להם בחול המועד כל מיני הפתעות קטנות לטיול(ההכנה שלהם כוללת בתוכה בדרך כלל כתיבה, גזירה והדבקה). חג שמח .
תשובה
לשואל, מועדים לשמחה! באופן בסיסי הדבר אסור, מפני שזוהי מלאכה שלא לצורך המועד. גם הצורך בהפתעות הללו אינו נראה כל כך משמעותי להצלחת הטיול כדי להצדיק מלאכה במועד. למרות זאת, אם לפי שיקול דעתך ההפתעות הללו חשובות מאוד להצלחת הטיול, ולדעתך זה נדבך משמעותי ביצירת קשר משמעותי עם החניכים לטווח הארוך, ואין לך כל אפשרות להספיק את ההכנה במוצאי שמחת תורה, הדבר מותר, מהטעמים הבאים: א. מכיוון שמדובר בקבוצה - זהו צורך רבים, שעבורו מותר לעשות מלאכה פשוטה ("מעשה הדיוט") אפילו שלא לצורך המועד (משנ"ב סי' תקמד סק"א). לעניין זה "רבים" אינם קהילה גדולה דווקא, אלא גם דיירים בבניין (ראה שמירת שבת כהלכתה פס"ח ס"ז ופסקי תשובות סי' תקמד הערה 1). אם כן, מסתבר שגם שבט בתנועת נוער נחשב כרבים. לגבי הגדרת ה"צורך" שעבורו הותרה מלאכת הדיוט, מדובר גם בדברים חשובים שאינם צורך הגוף (עיין 'מעדני שבת' סי' ח ס"ה). ואם ההפתעות הללו חשובות מאוד להצלחת הטיול, מסתבר שזהו צורך מספיק לעניין זה. יצירת קשר משמעותי עם המדריך יכולה לענ"ד להיחשב כצורך מצווה. בימינו, בדרך כלל, פעילות בתנועת נוער נחשבת כצורך מצווה לעומת האלטרנטיבות הקיימות (כמובן הדבר תלוי במציאות לגבי הנוער שעליו מדובר). אמנם יש אומרים שציבור שיש לו מנהיג אחראי אין בו היתר "צרכי רבים", מפני שאין חשש שהדברים לא ייעשו כהלכה (מג"א סי' תקמד סק"ג ופמ"ג שם, ומשנ"ב שם סק"א; ובערוך השלחן (שם ס"ו) חולק ומוכיח שצרכי רבים הותרו במועד גם כשיש מנהיג). לפי הדעה המחמירה, היה מקום לומר שאתה כמדריך הוא "מנהיג ציבור", שלא הותרו לו צרכי הרבים במועד. ברם, מסתבר לענ"ד שגם לדעת האוסרים מדובר על מנהיג ממונה בעל תפקידים מוגדרים, שניתן לסמוך שהדברים יתבצעו ממילא גם אם לא ייעשו במועד. כך, למשל, כתב אחד מחכמי איטליה הקדמונים, ר' יהודה עשהאל מהטוב (קובץ 'מוריה' שצט עמ' כז) לגבי שיפוץ ארון קודש במועד: "אמת הוא שצרכי רבים מותרין לעשותן בחולו של מועד אע"פ שכוונו מלאכתן במועד. אמנם טעמא דמילתא כדכתב הראב"ד... שאם לא יהיו נעשים דברים אלה במועד בשעה שהם בטלין ממלאכתן ומתחברים כולם שוב לא יהיו נעשים עוד, מה שאינו בציור וכיור הנ"ל, שבוודאי יגמרום ויעשום האומנים אחר המועד, ולא ילכו להם הפרנסים וראשי עם קודש כולם תיכף למדינת הים". ברם, כאשר מדובר על תפקיד התנדבותי ובלתי מוגדר, שניתן להיות בו "ראש קטן" בלי פיקוח ובקרה, ויש חשש שאם צרכי הציבור לא ייעשו במועד הם לא ייעשו בכלל, הכל יודו שחל כאן היתר "צרכי רבים". ב. מאחר שבטיול המתוכנן הושקע מן הסתם כסף רב, ומבחינתך המטרה איננה רק ההגעה למקום פלוני ואלמוני אלא האווירה שנוצרת בטיול, בין השאר בעזרת ההפתעות הללו, הרי שאם חסרונן פוגם משמעותית באפקט של הטיול יש מקום להחשיב את הכנתן כ"דבר האבד". אם קיימת אפשרות להכין הכל במחשב ולהשאיר את ההדפסה ושאר המלאכות לאחרי החג - ההיתר פשוט יותר.
עוד בנושא חול המועד

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il