שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הנאה ממעשה שבת

מעשה שבת בבניית בית ספר

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ד תשרי תש"פ
שאלה
הקמנו מניין חדש שפועל כרגע רק בשבתות וימים טובים, לעת עתה אנחנו מתפללים בכיתה (בבית ספר חדש שנפתח השנה) שקיבלנו מהמועצה בה אנו גרים. לקראת פתיחת שנת הלימודים השנה שמתי לב שעובדים בבית הספר בשבת, ראיתי משאיות, פועלים וכו" (כנראה הם היו צריכים לפתוח את בית הספר בזמן ולכן הם עבדו על סיום בנייתו) אינני יודע אם הפועלים היו יהודים או גויים וכן אינני יודע מה הם בנו באותה השבת אם אני זוכר טוב זה היה סמוך לפתיחת שנת הלימודים כך שכנראה את עיקר הבנייה הם לא ביצעו בשבת אך אינני בטוח בכך. האם מותר להשתמש בכיתה זו לצורך ביהכנ"ס או שיש בכך הנאה ממעשה שבת בבניין שזו בעייה של פרהסיה וכו'?
תשובה
מחלל שבת במזיד אסור לו ליהנות ממלאכתו לעולם גם אחרים שאמרו לאדם לחלל שבת עבורם אסור להם ליהנות מאותה מלאכה וכן מי שמייצר סחורה בשבת ע"מ לשווקה לאחרים אסור לקנותה ממנו. בנידון דידן אומנם לא ביה"ס הורה לפועלים לחלל שבת אלא המועצה, אך היא עשתה זאת למען התלמידים ע"מ שיתחילו את השנה בצורה מסודרת לכן מן הראוי שביה"ס שעבורו חיללו שבת יימנע מלהשתמש בכיתות לפחות פרק זמן מקביל לאותו חילול שבת יש בכך גם ערך חינוכי לתלמידים שיסבלו כמה ימים וילמדו מחוץ לכיתות. לימוד כזה ערכו גדול פי כמה וכמה מלימוד הלכות שבת מסודר בכיתה. התלמידים יזכרו זאת לכל ימי חייהם. אתם רק אורחים בביה"ס, ולכן אולי מותר להתפלל בביה"ס. אך ראוי שגם אתם תזדהו עם ביה"ס ותתפללו בחוץ כמה שבתות במקביל לאותן שבתות שחוללו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il