ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
חדרים אחרונים לשבת שירה בירושלים עם הרב סבתו
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה שאלות כלליות

להוריד פרסומות שתלו לנו בבנין

הרב משה מאיר אבינר י"א כסלו תש"פ
56
שאלה
שלום רב! בבניין שבו אני מתגורר מפעם לפעם מדביקים פרסומות על קירות הבניין מבפנים , הדבר מפריע לי ,האם מותר לי להוריד את הפרסומות?
תשובה
שלום וברכה, אדם שתלו לו בביתו מודעות ללא רשות מותר לו להורידם מדין עביד איניש דינא לנפשיה - היינו שאדם יכול לעשות דין בעצמו כאשר ודאי הדין עימו (שו"ע חו"מ ד). וכן כתב הפתחי חושן (נזיקין, פרק א - סעיף א בהערות): "פשוט שבעה"ב שעל קירותיו הודבקו מודעות שלא ברשות מותר לו להורידם". ניתן ללמוד דין זה מדברי השו"ע (חו"מ שיט): "מי שהכניס פירותיו לבית חבירו שלא מדעתו, או שהטעהו עד שהכניס פירותיו, והניחם והלך, יש לבעל הבית למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאין אותם ומשליכים אותם לשוק". (ואף ששם יש מידת חסידות להודיע לבעל הפירות וכן שלדעת הרמ"א צריך להודיעו קודם נראה שכאן לא צריך כיוון שהתולה לוקח בחשבון שיורידו לו את המודעה, ושם חשב שבעל הבית ישמור לו על הפירות.) בניין הרי הוא רכוש משותף להרבה דיירים וגם שם אין רשות לתלות מודעות ללא בקשת רשות מכל הדיירים. דין זה נכון גם אם אחד מהדיירים תולה מודעה במקום שאינו מיועד לכך כדברי השו"ע (חושן משפט סימן קסא, ה): "אחד מהשותפין בחצר שבקש להעמיד בה בהמה או ריחים, (או) לגדל בו תרנגולים, חבירו מעכב עליו. וכן שאר דברים שאין דרך בני המקום לעשותם בחצרותיהם, בכולם השותפין מעכבין זה על זה." בברכה,
עוד בנושא שאלות כלליות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il