שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

מדיח כלים מקולקל בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ז כסלו תש"פ
שאלה
שלום וברכה, בביתי ישנו מדיח כלים, וגלגלי המדף התחתון שיוצא מן המדיח ועליו מניחים כלים, שבורים מעט ואינם נכנסים למסילה באופן חלק אלא אם ממש מרימים את כל המדף ומניחים את הגלגלים במסודר בתוך המסילה. בשבת אנו נוהגים בביתנו להניח כלים במדיח אחרי הארוחה, או להוציא כלים נקיים אם המדיח הופעל ביום שישי. האם מותר להחזיר באופן האמור את המסילה בשבת? לכאורה לא מדובר במלאכת בונה, כיוון שבמקרה הזה מדובר בסוג של דרך השימוש במדיח - שכן כמעט תמיד הדרך לתפעל את המדיח אצלנו, הוא להחזיר את כל המדף התחתון למקומו, על ידי הכנסת הגלגלים למסילה. האם אני צודק?
תשובה
שלום רב! אכן הדבר מותר. מקורות: ראה פמ"ג (משב"ז ש"ח י'). ודומה למש"כ הרמ"א (ש"ח ט"ז) לגבי ספסל ארוך שנשמט אחד מרגליו, שכתב שם המ"ב (סקע"א) שאם ישב עליו פעם אחת קודם השבת מותר כיון שלא יתקע, ואף שכאן מרימים את כל המדף וכו' מכל מקום יש לדמות למש"כ המ"ב (שם סקע"ב) שאם הדרך להיות רפוי יש להתיר. ע"פ זה התיר במנוח"א להחזיר ידית של דלת במידה וכבר השתמש בידית זו בערב שבת אפילו פעם אחת, כיון שהידית אינה מחוברת במסמרים ורק מונחת שם ולכן אין בהחזרה משום בונה. והוא הדין לנידון השאלה. ואף אם נחשיב את המדיח ככלי המחובר לקרקע או מחזיק מ' סאה, מכל מקום כיון שמדובר על הנחה במקום שיש צירים ויש מקום בולט שניתן להחזיק את המדף עם הגלגלים, נחשב הדבר ככלי שיש לו בית אחיזה ומותר כאשר נשתמש כך מבעוד יום (ראה שו"ע ש"ח י', ושש"כ כ"ג הערה קכ"ד בשם הגרשז"א אויערבך זצ"ל). בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il