ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים מכשירי חשמל

שעון דיגיטלי נייח עם חיישן אור בשבת

הרב שמואל אריאלי"ד אב תש"פ
26
שאלה
שלום, האם מותר להניח בחדר (לפני שבת) שעון שיש בו חיישן אור, שמגביר את התצוגה כשהחדר מואר ולהפך (למשל כשפותחים או סוגרים את הדלת או החלון). הערה חשובה: עוצמת התצוגה משתנה רק פעם בדקה - כלומר ההשפעה של פעולת האדם אינה מיידית. אשמח אם הרב ינמק את התשובה. תודה
תשובה
שלום וברכה! נראה שהדבר מותר. (יש להבהיר, שההיתר הוא דוקא במצב המתואר בשאלה. מכשירים אחרים שפועלים על ידי חיישנים אסור לגרום להם לפעול בשבת, כמפורט בהרחבה להלן.) הרחבה ומקורות: באופן המתואר בשאלה, השינוי בפעולת השעון אינו נעשה בפעולה ישירה של האדם אלא בשילוב של שני גורמים: א. פסיק רישא - הפעולה אינה נעשית באופן ישיר ומכוון, אלא האדם פותח את הדלת או החלון וכתוצאה מכך נוצרת תוצאה אגבית של שינוי בשעון. ב. גרמא – השינוי אינו מתרחש במישרין ובאופן מיידי, אלא לאחר זמן. כל אחד מן המצבים הללו מצד עצמו הוא אסור (1). אך כאשר משתלבים שני הגורמים יחד, דהיינו שהמעשה נעשה גם שלא במכוון וגם בגרמא, לדעת כמה פוסקים יש מקום להתיר זאת, אף שהדבר אינו מוסכם (2). בהקשר שלנו אין מדובר בתוצאה שיש בה מלאכה דאורייתא, אלא התוצאה שנגרמת היא פעולה חשמלית שאין בה מלאכה, שלדעת רוב הפוסקים איסורה הוא מדרבנן (3). כאשר מדובר בשילוב של פסיק רישא וגרמא באיסור דרבנן, הדבר מותר לדעת פוסקים רבים (4). לפיכך במצב המדובר בשאלה מותר לפתוח את הדלת, אף שכתוצאה מכך ייגרם שינוי בפעילות החשמלית של השעון. יש לשים לב שההיתר הוא דוקא בגלל המאפיינים המיוחדים הללו, שאינם קיימים ברוב המכשירים החשמליים הפועלים על ידי חיישנים. ברוב המכשירים מסוג זה אין מדובר בגרמא אלא בפעולה מיידית, ובחלקם גם אין מדובר בפסיק רישא אלא במעשה גמור (כך למשל בדלת חשמלית, שנפתחת על ידי חיישן כאשר אדם מתקרב אליה – במקרה זה אין מדובר בתוצאה אגבית אלא בפעולה מכוונת של האדם, שמתקרב אל הדלת במגמה שהיא תיפתח והוא יוכל להיכנס דרכה). לפיכך מכשירים כאלה אסורים בשבת, ויש להימנע מן הפעולה שמפעילה את החיישן (במצבים מיוחדים יש מקום להתיר במקצת המכשירים, ואין כאן מקומו). (1) פסיק רישא – שו"ע של"ז, א. גרמא – עיין שו"ע של"ד, כב. (2) עיין שו"ת אבני נזר, או"ח קצ"ד אות ב'. שו"ת הר צבי, או"ח א' סימן קל"ג. שמירת שבת כהלכתה, כ"ו, ט, והע' לג; כ"ג, כג, והע' ע"א; כ"ג, כה; א', הע' קל"ה. ילקוט יוסף שבת ה', גרמא בשבת, כ"א. מנוחת אהבה ח"א, כ"ד, הע' 71, 77. (3) עיין למשל שו"ת בית יצחק יו"ד ח"ב סימן ל"א. שו"ת יביע אומר ח"ט, או"ח סימן ק"ח. ועיין גם שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן ט'. יש להבהיר, שכל הדיון הוא כאשר מדובר בפעולה חשמלית גרידא, כמו בשעון ומכשירים חשמליים דומים שאינם עושים מלאכה כלשהי. אם הפעולה החשמלית יוצרת מלאכה, כגון הדלקת חוט להט או גוף חימום, תפירה, הדפסה וכדומה, ודאי שהדבר אסור מן התורה. (4) עיין משנה ברורה רס"ה, ו. שמירת שבת כהלכתה א', הע' קל"ה; כ"ג, הע' ע"א. ועיין עוד שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן י', אות ו'. ילקוט יוסף שבת ה', גרמא בשבת, י"ט. מנוחת אהבה ח"א, כ"ד, הע' 51.
עוד בנושא מכשירי חשמל

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il