שאל את הרב

  • הלכה
  • ספרי קודש וגניזה

כתיבת מגילה - דין "לשמה" ו"חק תוכות"

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ו תשרי תשפ"א
שאלה
שלום הרב ! מקווה ששלומך טוב בימים אלה. ב"ה בשנה האחרונה למדתי ספרות סת"ם, ותכף מסיים לכתוב מגילת אסתר ראשונה. בגלל שאני סופר סת"ם מתחיל, ואני לומד את ההלכות תוך כדי הכתיבה, עלו כמה בעיות... אשמח למענה. 1. כמה פעמים שכחתי לומר בפה "לשם קדושת". לא אמרתי בתחילת היריעות הראשונות שאני כותב את היריעה כולה "לשם קדושת". מה שכן היה לי ברור הוא מחשבה שאני כותב את המגילה הזאת בשביל בן דוד שלי שהזמין אותה ממני. 2. בכמה אותיות בודדות כשמחקתי ותיקנתי אותן, הייתה בעיה של חק תוכות. אני לא זוכר באיזה אותיות ביצעתי מחיקות אלו. תודה מראש, ויצילנו ה מכל טעויות אלו בעתיד...
תשובה
שלום וברכה לשואל היקר. א. אם אמרת פעם אחת בהתחלה שאתה כותב "לשם קדושת המגילה" זה מועיל, אולם אם לא אמרת בפה אלא היה במחשבתך לכתוב לשם קדושת מגילה, בדיעבד כשר. ב. אם יש אפשרות לזהות את אותיות שתיקנת, תחזור ותפסול ותתקן שוב, ובדיעבד אם אינך זוכר, המגילה תהיה כשרה, אבל אולי יש פה בעיה של מקח טעות אלא אם כן הדבר אינו מפריע לבן דוד שלך. מקורות: א. ראה שו"ע (או"ח ל"ב י"ט) לגבי תחילת כתיבת תפילין שיאמר בפיו, ולגבי מגילה הדין קל יותר, והכרעת קסת הסופר שבדיעבד אפילו מחשבה בתחילה לשם קדושת מגילה מועילה. ב. עיין שו"ע (תר"צ ג') שבדיעבד כשר אפילו החסיר הסופר עד חציה, ואם כן כל שכן בחק תוכות, ואכן לעניין חק תוכות כתב במ"ב (תרצ"א סק"ו) שבמיעוטה כשר בדיעבד דלא גרע מהשמיט, וכן כתב בערוה"ש (שם ד') לגבי שאר פסולים. נאחל לכבודו לסיעתא דשמיא בכתיבה ובכל אשר אתה עושה! בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il