שאל את הרב

  • כל השאלות

מדוע סעודה ראשונה בשבת כנגד יצחק אבינו ולא כנגד אברהם?

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ג כסלו תשפ"א
שאלה
מדוע הסעודה הראשונה בשבת היא כנגד יצחק אבינו ורק הסעודה השניה כנגד אברהם אבינו, לכאורה היה צריך להיות לפי הסדר, סעודה ראשונה כנגד אברהם, שניה כנגד יצחק וכו'?
תשובה
תשובה בקצרה: הלילה הוא זמן מידת הדין והצמצום, לכן סעודת הלילה היא ממידתו של יצחק אבינו. לעומת זאת היום הוא זמן החסד והיצירה וזו מידתו של אברהם אבינו. נרחיב מעט את הדברים על פי המבואר בדברי רבי צדוק הכהן מלובלין בקונטרס קדושת השבת מאמר ד. שמירת שבת מורכבת ממצוות זכור ומצוות שמור. זכור ושמור אלו הן שתי דרכים להתקדש בקדושת השבת, מצוות זכור היא ביטוי לקיום אקטיבי של שמירת השבת, אנו עושים פעולות הממשיכות עלינו את קדושת השבת כמו מצוות הקידוש. לעומת זאת מצוות שמור היא השביתה ממלאכה. אנו נמנעים בשבת מלעשות מלאכה וההימנעות הזו, מאפשרת לנו להיות מקבלים וניזונים מקדושת השבת. בזוהר כתוב שמצוות זכור היא כנגד הזכר ושמור כנגד הנקבה, כלומר, אחד הדברים שמבדילים בין האופי הזכרי לאופי הנקבי הוא שהאופי הזכרי הוא היוזם, הפועל במציאות לעומת האופי הנקבי שהוא פסיבי, מקבל ומעצב את היצירה הבאה מהצד הזכרי. בשמירת השבת שלנו יש בחינה שאנו זכר ויש בחינה שאנו נקבה, קיום מצוות זכור, מבטאת את הצד הזכרי לעומת מצוות שמור המבטאת את הצד הנקבי. יש בחינה שעם ישראל הוא הזכר לעומת שבת המלכה שהיא הכלה, ויש מימד הפוך שעם ישראל הוא הנקבה והשבת היא שמשפיעה עליו. לאחר שהבנו מה ההבדל בין זכור לשמור, נמשיך הלאה להתבונן, היממה מורכבת מיום ולילה, הלילה הוא הזמן שבו האדם שובת מפעולה ולעומת זאת ביום האדם עושה פעולה. כלומר בלילה האדם הוא בחינת נקבה וביום אדם מביא לידי ביטוי את הצד הזכרי שבו. כשנכנסת השבת, בליל שבת, כיצד נתקדש בקדושתה? הרי אדם שובת בלילה בכל אופן, והשביתה בלילה היא דבר שלא תלוי בשבת, לכן דווקא בליל שבת אנו מקיימים מצוות זכור שהוא קידוש מהתורה, כלומר קדושה שבאה מתוך היוזמה של האדם. לעומת זאת ביום השבת, שהוא הזמן בו אדם רגיל ביום חול להיות פעיל, ביום שבת הוא מתקדש בכך שהוא מקיים מצוות שמור ושובת ממלאכה. כעת ניגש להבין מדוע סעודת ליל שבת כנגד יצחק וסעודת הבוקר כנגד אברהם אבינו. אברהם אבינו מידתו חסד, יוזמה, עשייה החוצה לעומת מידת הגבורה של יצחק שעניינה התכנסות וצמצום ההשפעה לכדי קיבולת הכלים. הלילה הוא זמן השביתה ממלאכה, וממילא זהו זמן המתאים למידתו של יצחק אבינו. אך היום הוא זמן הפעילות והיצירה וזהו הזמן כנגד מידת החסד של אברהם אבינו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il