שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

האם ניתן לתבוע אדם בבית דין אזרחי?

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ז שבט תשפ"א
שאלה
שלום. הייתה לי תאונת דרכים בין הרכב שלי לרכב של מישהו שפגע בי, הנהג הפוגע לא מסר פרטי ביטוח. שתי אנשים אמרו לי שעלות התיקון היא 1,300 ש"ח. האם אני יכול לתבוע בבית דין אזרחי (לא רבני), ואם הסכום שמגיע לי ייצא יותר, לקחת רק את סכום הנזק?
תשובה
האיסור לתבוע אדם בערכאה שאינה שופטת על פי משפט התורה ודייניה הם אינם מבני האומה הישראלית נובע משתי סיבות: א. חשש גזל, במידה ולא יפסקו על פי התורה אלא חוב גדול יותר ב. הרמת יד ב"תורת משה" - קריאת תגר על משפטי התורה אשר על כן, לא מספיק שתגבה רק מה שאתה חושב שהמזיק חייב לך אלא גם הליך הדיון צריך להעשות בבית דין שדן על פי תורתנו הקדושה לפיכך צריך קודם כל לתבוע את המזיק בבית דין לממונות ורק לאחר מכן אם יסרב הנתבע להתדיין שם ייתן בית הדין רשות לתבוע אותו בערכאות אחרות. בדבר הרשות לתבוע בערכאות אחרות נחלקו האם בית הדין צריך לנקוב גם בסכום החוב שמאושר לתבוע(נתיבות סימן כו) או רק להתיר את עצם התביעה(ערוך השולחן שם.) ואם ייגבו מן הנתבע יותר משחייב הרי זה כקנס שהחיל על עצמו על שלא רצה לדון בדיני תורה. כמו כן, לרוב השיטות צריך אישור מבית דין בהרכב של שלשה דיינים על מנת לתבוע מי שמסרב להתדיין בבית דין יש שהתירו גם בהוראת רב כדין הוראת איסור והיתר (שו"ת מהרי"ל דסקין סימן יג -תשובות קצרות) ויש גם שהתירו במצב שברור שהנתבע לא יגיע לבית דין רבני, לנות ישירות לערכאות. (כסף הקודשים) אך דבר זה צריך להיות ברור כמו רשות מקומית או חברה ממשלתית וכדו' לעיון- חושן משפט סימן כו- נושאי כלים שם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il