שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

מהי המשמעות של נטילת ידיים?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ז שבט תשפ"א
שאלה
שלום כבוד הרב! רציתי לשאול מהי הכוונה הכללית של נטילת ידיים? אשמח ממש אם תענה על השאלה שלי!! תודה רבה!!
תשובה
שלום וברכה, חכמים תיקנו ליטול ידים כל בוקר ולפני אכילת לחם. הטעם לנטילת ידים בבוקר לפני התפילה. הרא"ש מסביר שנטילת ידים זו הכנה לתפילה (עפ"ז כתב שיש ליטול ידים לפני כל תפילה ולברך). והרשב"א כתב שתיקנו תפילה בבוקר משום שהאדם נעשה כבריה חדשה). החיי אדם (חלק א כלל ז סעיף ה) מסביר שלפי שתי השיטות הטעם לנטילת ידים הוא, להיות ככהנים המתקדשים עצמם לפני העבודה (ועפ"ז כותב שאין לברך על נטילת ידים אחר התפילה). גם הטעם לנטילת ידים לסעודה קשורה לבית המקדש. וכך כותב המשנה ברורה (קנח, א): טעם תקנת נטילה הוא משני דברים. אחד, מפני סרך תרומה והיינו כיון דידים עסקניות הן ונוגעים בכל דבר ובזמן שהיה נוהג טומאה וטהרה והכהנים אכלו תרומה היו צריכין ליטול ידיהם מדברי סופרים קודם אכילת תרומה כדי שלא יטמאוה בנגיעתן. וכדי שיהיו רגילין הכהנים בזה גזרו ג"כ על כל איש ישראל האוכל פת שאסור לאכול עד שיטול ידיו. וגם עכשיו שאין הכהנים אוכלין תרומה מפני הטומאה לא בטלה תקנה זו כדי שיהיו רגילים בני ישראל כשיבנה בהמ"ק במהרה בימיינו לאכול בטהרה. ועוד טעם לתקנת נטילה משום נקיות וקדושה וסמכו בגמרא (ברכות נא) אקרא ד"והתקדשתם והייתם קדושים" (סמ"ג). וכתב החיי אדם (חלק א כלל לו): כל המזלזל בנטילת ידים, נעקר מן העולם. ומצוה זו מסייעת שמי שיזהר בה ואין שאר מעשיו מעכבים, היא מסוגלת שיהיה עשיר. ושלמה המלך עליו השלום ובית דינו תקנו נטילת ידים לסעודה (שבת יד:). בעזרת ה' שנזכה לבניין בית המקדש במהרה וימינו ויחזרו הכהנים לעבודתם. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il