שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות הגומל ושעשה לי נס

ברכה על אסיר שיצא מבית כלא

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"א אדר תשפ"א
שאלה
שלום לכבוד הרב, באם היה רב שכלוא בבית האסורים והשתחרר לאחר יותר מי"ב חודשים, בעת ראייתו מה צריך לברך?
תשובה
שלום וברכה. כיום לא נהגו לברך ברכת מחיה המתים לאחר י"ב חודש שאדם לא ראה את חברו, וכן לגבי שהחיינו לאחר ל' יום (וראה בהרחבה). הרחבה: ברכות אלו הובאו בשו"ע (רכ"ה א'-ב'). למעשה כתבו האחרונים שלא נוהגים כיום לברכן מכמה טעמים, חלק מהם כדי שיברכו על מי שלא צריך מחמת חנופה, וכן כדי לא לבייש, ויש שכתבו משום שבימנו יש קשר טלפוני בטלו ברכות אלו (יוסף אומץ תנ"א, בא"ח עקב י"ג, ליקוטי מהרי"ח ברכת שהחיינו, ברכת הבית שער כ"ד א', אורחות רבנו ח"א עמ' צ"ג, הליכות שלמה פרק כ"ג י"ב). אולם במקרים חריגים כגון קרוב משפחה, רבו או חבר טוב, וכגון שהיה בסכנה ויצא ממנה יש מקום לברך גם בימינו ברכת שהחיינו מחמת השמחה המרובה (עיין שעה"צ רכ"ה סק"ג, שבט הלוי ח"ה כ"ד, הליכות שלמה שם). בכל אופן ראוי לברך ולהרהר שם ומלכות בלבו, וניתן לקנות פרי חדש ולפטור בזה ברכה זו. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il